Massa-uitzetting dreigt voor duizenden door bouw van Nicaragua-kanaal

Massa-uitzetting dreigt voor duizenden door bouw van Nicaragua-kanaal

Rapport

Door de aanleg van een 275 kilometer lang kanaal wordt naar schatting één op de vijftig Nicaraguanen getroffen. Vele van hen raken land- of dakloos en verliezen toegang tot voedsel en werk. In een rapport roept Amnesty de Nicaraguaanse overheid op de belangen van haar volk boven die van het bedrijfsleven plaatsen.

Het nieuwe Amnesty-rapport toont hoe de plannen rondom de bouw van het kanaal zowel nationale als internationale mensenrechten schenden.

‘De Nicaraguaanse autoriteiten hebben de toekomst van het land verkocht aan de hoogste bieder, waardoor duizenden mensen het risico lopen alles te verliezen,’ zegt Erika Guevara-Rosas van Amnesty International.

Meer dan honderdduizend mensen getroffen

Door de aanleg van het kanaal worden naar verwachting 120.000 mensen ernstig benadeeld. Als de gedwongen massa-uitzetting doorgaan, wordt de dagelijkse levensvoorziening voor tienduizenden mensen bedreigd, ook kunnen ze land- en dakloos worden.

In het hele proces hebben de getroffen burgers niet de gelegenheid gehad voor effectieve inspraak. Er is vrijwel geen informatie over mogelijke hervestiging of financiële compensatie. Dit is niet alleen wreed, maar ook nog eens illegaal.

Het afgelopen jaar vonden er meer dan negentig protesten tegen de aanleg van het kanaal plaats. Zowel demonstranten als mensenrechtenverdedigers die kritisch zijn over het project worden bedreigd.

Amnesty’s oproep

Nicaragua moet de wet terugtrekken die het bouwproject mogelijk maakt. Het plan moet terug naar de tekentafel, zodat inwoners vanaf het begin een stem krijgen waar oprecht naar geluisterd wordt.

hier niet op duwen