Marathon voor de Oeigoeren

Marathon voor de Oeigoeren

Actueel

Foto: copyright Senne Van Loock

Dat de Chinese overheid geen hoge scores haalt op haar mensenrechtenrapport is geen nieuws. Een extreem voorbeeld van die mensenrechtenschendingen is de manier waarop China de Oeigoeren behandelt. De Oeigoeren zijn een Turkssprekende moslimminderheid in de regio Xinjiang. Frederik Vandermeulen, een 21-jarige student uit Schelle, nam contact met ons op en wil op een wel érg actieve manier in actie komen om de systematische discriminatie van de Oeigoeren in de kijker te zetten.

Meer dan een miljoen Oeigoeren zit opgesloten in zogenaamde ‘heropvoedingskampen’, zonder zicht op een eerlijke rechtszaak of toegang tot een advocaat van hun keuze. Dat kan er bij Frederik niet in. ‘We kunnen ons in België zulke taferelen onmogelijk voorstellen. Kinderen worden in die kampen van hun ouders gescheiden. Eens in het kamp worden ze onder dwang gehersenspoeld om hun cultuur, hun taal en hun geloof af te zweren. Wie niet gehoorzaamt, wordt gestraft, uitgehongerd, fysiek mishandeld of in isolatie geplaatst. Zo’n onmenselijke behandeling verdient niemand.’

Ondanks verwoede pogingen van de Chinese autoriteiten om de beschuldigingen naast zich neer te leggen, komt de waarheid over deze flagrante mensenrechtenschendingen meer en meer aan het licht. Ook Frederik wil dit onrecht nog meer onder de aandacht brengen: hij roept zoveel mogelijk mensen op om mee brieven te schrijven voor de rechten van Oeigoeren.

Op vrijdag 19 maart zal Frederik een marathon lopen vanuit zijn thuisstad Schelle tot aan de Chinese ambassade in Brussel om er alle ingezamelde brieven persoonlijk te overhandigen. Het liefst wordt hij vergezeld van een fietskar die overladen is met brieven. ‘Hoe meer brieven, hoe sterker het verhaal. Hoe meer aandacht voor de actie, hoe moeilijker we te negeren zijn. En bovendien: met een berg brieven wordt het voor Nathan, mijn vriend die me volgt op de fiets, ook nog een sportieve uitdaging!’ [lacht].

Schrijf mee!

Download de voorbeeldbrieven hier en stuur ze vóór 16 maart 2021 op naar Frederik Vandermeulen (Frans Cretenlaan 81, 2627 Schelle) of naar het Amnesty-kantoor (Waversesteenweg 169, 1050 Brussel). Meer info: bert.maes@amnesty-international.be

hier niet op duwen