Malawi: steeds meer mensen met albinisme vermoord voor toverdrankjes

Malawi: steeds meer mensen met albinisme vermoord voor toverdrankjes

Rapport

In Malawi neemt het aantal ontvoeringen van en moorden op mensen met albinisme dramatisch toe. De politie slaagt er niet in hen te beschermen.

Amnesty's meest recente rapport " We are not animals to be hunted or sold” gaat dieper in op de enorme stijging van het aantal moorden op mensen met albinisme in Malawi. Deze kwetsbare groep leeft voortdurend in angst. 

De afgelopen twee jaar namen de gewelddadige aanvallen op mensen met albinisme alsmaar toe. In april 2016 werden 4 mensen vermoord, waaronder baby Whitney. Het meisje van nog geen twee jaar oud werd ontvoerd uit haar huis. Enkele dagen later werden haar resten gevonden. Vijf mannen, waaronder haar vader, werden gearresteerd. 

"De Malawische autoriteiten slagen er niet in om deze kwetsbare groep mensen te beschermen waardoor ze worden opgejaagd voor hun lichaamsdelen door criminele bendes, individuen, maar zelfs ook. door hun eigen familieleden,“ zegt Danielle Hennaert van Amnesty International.

Hun botten worden verkocht aan toverdokters in Malawi en Mozambique om er drankjes van te maken die rijkdom en geluk zouden brengen. Bovendien geloven sommigen dat de botten van mensen met albinisme goud bevatten.

Vrouwen en kinderen zijn bijzonder kwetsbaar. Vrouwen met albinisme worden gezien als een geneesmiddel tegen aids en lopen risico op seksueel geweld. 

Ook de doden zijn niet veilig. De Malawische politie noteerde minstens 39 gevallen van illegale opgravingen van lichamen en van mensen die in het bezit waren van botten en andere  lichamelijke resten. 

Sinds november 2014 werden minstens 18 mensen vermoord, minstens 5 werden ontvoerd en zijn nog steeds vermist. Amnesty vreest dat het aantal veel hoger ligt omdat er een onderrapportage is en deze misdaden niet systematisch worden geregistreerd.

Naast dit extreme geweld zijn mensen met albinisme ook het slachtoffer van wijdverspreide discriminatie, verbaal geweld en worden ze uitgesloten van openbare basisdiensten zoals onderwijs en de juiste gezondheidszorg. 

Falen van de overheid

Amnesty International stelde vast dat de politie in Malawi niet voldoende is opgeleid om de misdrijven tegen deze kwetsbare groep te voorkomen en te onderzoeken. Het ontbreekt hen bovendien aan de nodige middelen zoals vervoer en voldoende manschappen om snel te reageren in geval van een misdrijf.

Bovendien vreest Amnesty dat heel wat politieagenten de voordelen tegen mensen met albinisme delen en de schending van hun mensenrechten niet serieus nemen.

Dit alles zorgt voor een klimaat van straffeloosheid.

Tijd voor actie

De regering van Malawi moet dringend specifieke maatregelen nemen om het recht op leven en de veiligheid van deze kwetsbare groep te beschermen:

  • Zo is er specifieke politietraining nodig en een verhoogde zichtbaarheid van de politie in de landelijke gebieden.
  • Alle meldingen van misdaden tegen mensen met albinisme moeten grondig, onpartijdig en onafhankelijk worden onderzocht en de vermoedelijke daders moeten voor de rechter worden gebracht.
  • Ook moet er dringend werk gemaakt worden van sensibiliserende maatregelen om de bestaande mythes rond albinisme te doorprikken. 

"De regering in Malawi moet stoppen met zijn struisvogelpolitiek. Dit probleem zal niet uit zichzelf weggaan. Praten alleen zal het moorden niet stoppen. Concrete actie is dringend nodig", zegt Danielle Hennaert.

hier niet op duwen