Loondiscriminatie van vrouwen?

Loondiscriminatie van vrouwen?

Uit de beweging

Loonverschillen tussen mannen en vrouwen in België? Bestaan ze? Jazeker, de ene bron spreekt van een gemiddeld verschil van 23% op jaarbasis, de andere bron van 17,5% en nog een andere over 11,5%.

Maar eigenlijk doet dat er niet zo veel toe. Ook die 11,5% ongelijkheid is 11,5% te veel verschil. Zelfs met 11,5% meer loon zouden vrouwen vlot hun elektriciteits-, gsm- en internetrekening kunnen betalen én ook nog sparen! Het moet gedaan zijn met zelfs die 11,5% te minimaliseren of te beargumenteren.

De loonkloof is een permanente discriminatie op de werkvloer en een ongelijkheid met verregaande gevolgen. Een lager loon betekent een lager pensioen en 22% van de vrouwen van 65 jaar en ouder balanceert op de rand van de armoede, tegenover 16% van de mannen.

De kloof moet worden toegereden en zo denkt de Europese Unie er gelukkig ook over. 5 maart 2011 was de eerste EU-dag voor gelijk loon, waarbij de EU de strijd aanging met loondiscriminatie van vrouwen.

De datum van 5 maart was trouwens niet toevallig: om jaarlijks evenveel als een man te verdienen, moet een vrouw met een 17,5% lager loon, twee maanden langer werken: tot 5 maart.

België is in Europa een gemiddelde leerling

Naar aanleiding van het Belgisch Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in de tweede helft van 2010 werd een rapport samengesteld over de loonkloof in de verschillende Europese lidstaten. In vergelijking met de andere lidstaten is België een vrij goede leerling.

De loonkloof berekend op basis van de bruto-uurlonen ligt in de meeste lidstaten een stuk hoger en loopt in Estland bijvoorbeeld op tot 27%. In Nederland loopt deze loonkloofindicator op tot 45%. Er zijn ook landen die het beter doen dan België. Per uur verdienen Italiaanse vrouwen 4% minder dan mannen en in Roemenië blijft de loonkloof voor jaarlonen onder 9%.

Er zijn een aantal factoren die er mee voor zorgen dat België het nog niet zo slecht doet. Zo kent België een collectieve loonvorming. Het is echter zo dat hoe meer lonen individueel onderhandeld worden, hoe groter de ongelijkheid wordt.

De loonkloof is bijvoorbeeld aanzienlijk groter in de private dan in de publieke sector. Vrouwelijke bedienden verdienen per uur gemiddeld 25% minder dan hun mannelijke collega’s. Bij de arbeiders ligt dit verschil op 17%. In de publieke sector verdient een vastbenoemde mannelijke ambtenaar op jaarbasis 10% meer dan een vrouwelijke ambtenaar.

Laat de cijfers maar voor zich spreken...

  • De loonkloof wordt vergroot door de extralegale voordelen. 13% van de mannen en 10% van de vrouwen ontvangen van de werkgever een extra aanvullend pensioen. Daarnaast liggen de bedragen die uitbetaald worden gemiddeld 44% lager voor vrouwen.
  • Op basis van hun aandeel in de betaalde werkdagen – dus rekening houdend met het feit dat vrouwen vaker deeltijds werken – hadden alle vrouwen samen 3,598 miljard euro meer moeten verdienen in 2008.
  • Van de vrouwen die voltijds werken, verdient 1 op 4 vrouwen minder dan 2.000 euro bruto per maand. Bij mannen is dit slechts voor 1 op 10 het geval.

Er is nog veel werk aan de winkel, maar elk jaar versmalt de loonkloof gelukkig een beetje!

Tot slot nog een filmtip rond de problematiek: Made in Dagenham (trailer - YouTube) van Nigel Cole, 2010 – een feelgood-film over dappere dames die in 1968 de assemblagefabriek van Ford in het stadje Dagenham stillegden.

Bron : Persbericht Loonkloof 2011 : Vrouwen verdienen per uur gemiddeld 10% minder dan mannen van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

Verwante berichten en acties: 
Auteur: 
Themateam Vrouwenrechten - Eva Zobell
hier niet op duwen