Leerstoel 2009-2010 voor Luis Moreno-Ocampo

Leerstoel 2009-2010 voor Luis Moreno-Ocampo

Persbericht

De Leerstoel Amnesty International 2009-2010 gaat naar Dr. Luis Moreno-Ocampo, hoofdaanklager bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Hij ontvangt de leerstoel voor zijn bijdrage in de strijd tegen straffeloosheid voor de ergste misdaden en de zwaarste mensenrechtenschendingen.

Dr. Luis Moreno-Ocampo werd op 21 april 2003 unaniem verkozen als de eerste hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof. Als hoofdaanklager is hij bevoegd om onderzoeken te starten en vervolgingen in te stellen voor misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en genocide. Al te vaak blijven de zwaarste mensenrechtenschendingen immers onbestraft. Het aanduiden van de verantwoordelijken en het bestraffen van de daders is nochtans niet alleen belangrijk voor de slachtoffers zelf maar is ook noodzakelijk om te voorkomen dat dezelfde wreedheden zich herhalen.

Hoewel er door de jaren heen opmerkelijke vooruitgang is geboekt, duurt de strijd voor gerechtigheid voor de slachtoffers van de ergste misdrijven onverminderd voort. Het Internationaal Strafhof in Den Haag, dat in 2002 van start ging, werd door de internationale gemeenschap in het leven geroepen om hierin verandering te brengen. Het Hof is de eerste permanente internationale rechtbank die daders van de zwaarste mensenrechtenschendingen kan berechten wanneer de nationale overheid dit weigert of daar zelf niet toe in staat is. De oprichting van het Internationaal Strafhof is dan ook een belangrijke doorbraak in het streven naar meer gerechtigheid voor slachtoffers van de ergste misdaden.

Het Hof heeft momenteel onderzoeken lopen in de Democratische Republiek Congo, Oeganda, Darfoer en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Daarnaast gaat het team van Ocampo op dit moment na of een onderzoek moet worden geopend in Kenia, Georgië, Colombia en Afghanistan.

Leerstoel Amnesty International

De Leerstoel Amnesty International, die dit jaar voor de derde keer wordt uitgereikt, is ingericht door de Universiteit Gent. De leerstoel wordt jaarlijks toegekend aan iemand die een bijzondere bijdrage levert in het domein van de mensenrechten. Op 23 maart 2010 zal Dr. Luis-Moreno Ocampo, na de plechtige uitreiking in de Vooruit in Gent, een verslag brengen van de afgelopen zeven jaar waarin hij en zijn team strijd leverden voor gerechtigheid voor de slachtoffers van de zwaarste mensenrechtenschendingen.

Lees hier het interview met Dr.Luis-Moreno

 

Verwante berichten en acties: 
hier niet op duwen