Leerlingen van O-L-V Ten-Doorn in Eeklo in de bres voor kinderrechten

Leerlingen van O-L-V Ten-Doorn in Eeklo in de bres voor kinderrechten

Uit de beweging

Vrijdag 21 oktober 2016 was het alweer de 26ste Schrijf-ze-VRIJdag. Tienduizenden jongeren in meer dan 500 scholen voerden actie voor kinderrechten. Onder hen ook de leerlingen vancollege O-L-V Ten-Doorn in Eeklo.

In aanloop naar Schrijf-ze-VRIJdag en op de dag zelf organiseerden Vlaamse scholen activiteiten in het teken van het thema ‘Met kinderrechten speel je niet’.  Maar hoe hou je zo’n mooie traditie zoveel jaren springlevend?

Een gemotiveerde ploeg als drijvende kracht

Het College O.-L.-V.-ten-Doorn in Eeklo neemt dit jaar voor de 26ste keer deel en was er dus bij vanaf de allereerste editie! Tijd voor een gesprek met één van de drijvende krachten achter hun Schrijf-ze-VRIJdag.

An Plaetinck, leerkracht godsdienst, zet zich ieder jaar  in om van de Amnesty-week - zoals zij de week van  Schrijf-ze-VRIJdag noemen - een succes te maken. De concrete organisatie ligt in handen van de leerlingen zelf.  

An vertelt hoe ze het aanpakken: “Wereldburger is een groep leerlingen die vrijwillig werken rond thema’s als rechtvaardigheid en duurzaamheid. We hebben twee klassiekers die elk jaar aan bod komen, de Amnesty-week is er één van. Dit engagement komt vanuit de leerlingen zelf. We hebben van bij het begin meegedaan. Muziek was ook van bij de start een heel belangrijk en motiverend onderdeel van onze Schrijf-ze-VRIJ-activiteiten. Muziekleerkracht Tom Heynssens stuurt dit muziekgroepje al jaren aan”.

An, wat zijn jouw drijfveren om de Wereldburger-groep te begeleiden?

“Ik ben lid geworden van Amnesty toen ik 17 was en ik vind mensenrechten heel belangrijk. Ik kom er graag voor op. Vorig jaar hebben we een grote fiësta georganiseerd en iedereen mocht komen! Het was een leuke ervaring. Ik organiseer graag evenementen.

"Wel moet ik eerlijk zeggen dat ik het heel moeilijk vind om datgene wat er achter zit ingang te doen vinden bij  leerlingen en leerkrachten. Ze vinden het wel leuk om een brief te schrijven. Maar wat mij persoonlijk drijft is het belang van mensenrechten, om jongeren te laten nadenken over mensenrechten."

"Het internationale aspect van mensenrechten is belangrijk, maar mensenrechten hebben evenzeer betrekking op hen zelf.  Hoe leer je hen daarvoor opkomen en zeggen: dit klopt niet, dit is een schending van mijn rechten? De internationale acties lukken goed en ik geef onszelf een 10 op 10 daarvoor. Maar voor het deel bewustmaking, geef ik onszelf voorlopig een 3 op 10.  We kunnen hierin nog groeien. Vroeger hebben  mensen heel lang gevochten  voor hun rechten. Ondertussen zijn die mensenrechten er al zo lang dat mensen ze vanzelfsprekend vinden. Toch moeten we er blijven voor opkomen.”

“Wat mij persoonlijk drijft is het belang van mensenrechten, om jongeren te laten nadenken over mensenrechten”

Heb je het gevoel dat leerkrachten leerlingen onvoldoende kunnen inspireren om dieper na te denken over mensenrechten?

 “Bij de groep “Wereldburger” lukt ons dat zeker wel, maar de andere leerlingen zijn moeilijker mee te krijgen. Het enige wat leerlingen echt opnemen zijn zaken die emotioneel aangrijpend zijn. Het thema dit jaar, kinder-/jongerenrechten, sluit  perfect aan bij hun leefwereld. Ongetwijfeld zal het de leerlingen meer aanspreken.

Wat geeft jou de energie om dit elk jaar weer mee te dragen?

“Ik vind het leuk om te doen. Ik hou ervan iets te kunnen bijdragen door mijn vrijwilligerswerk. Ik geloof erg in het volgende idee: als je geeft, dan biedt dat je  in de eerste plaats massa’s plezier. Bovendien ben ik heel dankbaar in een regio te leven waar we het erg goed hebben.”

“Als je geeft, dan biedt dat je in de eerste plaats massa's plezier”

Wat geeft je het meeste voldoening?

“Verschillende zaken, bijvoorbeeld wanneer collega’s zeggen: “Het is weer Amnesty-week op school, leuk!”. Ook dat leerlingen iets op een heel andere manier gaan opnemen, een taak bijvoorbeeld. Je ziet hen groeien doorheen het proces. Ze ontdekken een heel andere dimensie van zichzelf. Ook dat ze voor leeftijdsgenoten leren opkomen, hen aansporen om iets te durven zeggen. Je ziet hen echt veranderen en dat is leuk om zien. Dit is onderdeel van de bewustmaking waar de school dan toch goed in slaagt. De leerlingen veranderen en groeien dankzij mensenrechteneducatie op de school.”

Hoe motiveer je de leerlingen en de leerkrachten?

“Wereldburger is een sterk “merk” geworden binnen onze school. Veel jongeren willen zich aansluiten bij de groep. Ik trek de groep samen met de leerlingen. Qua collega’s is er maar één middel: hen rechtstreeks aanspreken. Ik doe dat constant.” De tip die An nog meegeeft aan collega-leerkrachten uit andere scholen die zich soms eenzaam voelen bij het organiseren van Schrijf-ze-VRIJdagen: “Het is belangrijk om het gewoon te DOEN, en niet bang te zijn om vragen te stellen aan collega’s. Hulp vragen mag, zeker als het gaat om kleinere taakjes.”

Door en voor jongeren

Schrijf-ze-VRIJdag is er niet alleen vóór jongeren maar wordt vooral ook gemaakt dóór jongeren. Dat geldt niet enkel voor de acties op de scholen zelf, maar dat hebben we dit jaar ook doorgetrokken in de promotie vooraf.

De affiches voor Schrijf-ze-VRIJdag werden ontworpen door leerlingen uit het KSO Sint-Lucas in Antwerpen. De tekeningen van Loran Bogaert en Lize Meynaerts pronken inmiddels overal in Vlaanderen. Met haar beeld van een poppenspeler klaagde Loran machtsmisbruik tegen kinderen aan. Lize zette  met een kleurrijk beeld van gezichtjes de diversiteit van “kind zijn” in de kijker.

Affiche van de Schrijf-ze-VRIJdag 2016
Affiche van de Schrijf-ze-VRIJdag 2016

Ik doe mee

Doe mee aan onze acties. 1 minuut is genoeg om een leven te veranderen!

Heb je 1 min. tijd?

Ik doe mee

Heb je 15 min. tijd?

Ik doe mee

Heb je meer tijd?

Ik doe mee