Afbeelding
Kom in actie: Eis de vrijlating van Djalali
Persbericht

Kom in actie: Eis de vrijlating van Djalali

17 maart 2021

update 14/04/2021

Een klein lichtpunt uit Iran. Ahmadreza Djalali is na meer dan 20 weken eenzame opsluiting terug overgebracht naar een collectieve afdeling van de Evin-gevangenis. Hij zit weer met andere mensen in een cel. We zijn enigszins opgelucht dat hiermee een einde komt aan de langdurige eenzame opsluiting, die we als foltering beschouwen.

Toch blijven we erg bezorgd over zijn fysieke en mentale gezondheid. Dr. Djalali zou opnieuw veel gewicht verloren zijn. Hij riskeert nog altijd de doodstraf, waartoe hij na een manifest oneerlijk proces veroordeeld werd. En dus blijven we actievoeren. Het is belangrijk dat we de druk op de Iraanse autoriteiten hoog houden zodat ze dr. Djalali niet alsnog executeren. Hij moet eindelijk vrijgelaten en herenigd worden met zijn vrouw Vida en zijn kinderen.

We zijn er nog niet, maar deze nieuwe ontwikkeling is wel het resultaat van al onze gezamenlijke inspanningen. Hartelijk dank voor wie al mee in actie kwam en blijft komen. Laat ons op dit kleine lichtpuntje in het donker verder bouwen om Ahmadreza Djalali eindelijk vrij te krijgen.

Op 24 november vorig jaar werd dr. Djalali uit zijn cel gehaald in de Evin-gevangenis in Teheran en in afzondering geplaatst. Hij telefoneerde die ochtend naar zijn echtgenote met de alarmerende boodschap dat hij afscheid moest nemen omdat hij weldra geëxecuteerd zou worden. Dat was het laatste telefoontje van dr. Djalali. Dankzij massale publieke verontwaardiging en wereldwijde politieke druk kon zijn executie tot op vandaag uitgesteld worden.Dr. Djalali zat meer dan vier maanden in afzondering in een kleine isoleercel in sectie 209 van de beruchte Evin-gevangenis in Iran, met enkel een deken om op te slapen en het felle licht 24u op 24u aan. In die tijd mocht hij geen enkel contact hebben met zijn advocaat, noch met zijn vrouw en kinderen. Enkel twee korte bezoeken van andere familieleden werden hem de voorbije weken toegestaan. Zijn fysieke en mentale toestand is onhoudbaar geworden. Amnesty International deed een dringende oproep om de foltering en mishandeling van Ahmadreza Djalali te stoppen en hem onmiddellijk vrij te laten.

“Dr. Djalali is de voorbije vier maanden slachtoffer van foltering en andere mishandeling geweest, terwijl hem voortdurend een onterechte doodstraf boven het hoofd hangt,” zegt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen. “Daardoor is zijn toestand nog verder verslechterd. Hij is er fysiek en mentaal heel erg aan toe en heeft dringend medische zorg nodig. De foltering en mishandeling van de voorbije maanden komt bovenop al het onrecht dat hem in de voorbije vijf jaar, sinds zijn arrestatie in april 2016, is aangedaan.”

Onze oproep

Amnesty International roept met aandrang op om wereldwijd zoveel mogelijk ruchtbaarheid te geven aan het lot van Ahmadreza Djalali. België, Zweden, de EU en de internationale gemeenschap moeten Iran overtuigen om dr. Djalali vrij te laten. In afwachting van zijn vrijlating moet hij op zijn minst menselijk worden behandeld: hij moet contact krijgen met zijn gezin en de nodige medische zorgen krijgen.

Lees ook

Meer nieuws