Keizersnede redt Beatriz’ leven

Keizersnede redt Beatriz’ leven

Uit de beweging

De 22-jarige Beatriz uit El Salvador was 13 weken zwanger toen haar dokters vaststelden dat de zwangerschap haar leven in gevaar bracht.

Levensbedreigende zwangerschap

Ze leed aan enkele medische aandoeningen waaronder een auto-immuunziekte en leverproblemen, waardoor ze een hoog risico liep te sterven in het kraambed. Scans hadden bovendien aangetoond dat de foetus delen van de schedel en hersenen miste, en hoogstwaarschijnlijk zou sterven vóór of vlak na de bevalling. Een beëindiging van de zwangerschap was nodig om haar dood te voorkomen.

Ban op abortus

In El Salvador is abortus echter verboden in alle omstandigheden. Ook wanneer het leven van de moeder in gevaar is. Artikel 133 van de Strafwet bepaalt lange gevangenisstraffen voor wie een abortus uitvoert, of wie toegang zoekt tot abortusdiensten.

De dokters die Beatriz behandelden waren het erover eens dat voortzetting van de zwangerschap haar leven in gevaar bracht. Toch voerden ze de abortus niet uit. Eerst wilden ze garanties van de overheid dat ze niet vervolgd zouden worden.

De ‘abortus advocaten’

Dennis Muñoz, één van Beatriz’ advocaten, verklaarde in gesprek met Amnesty International dat Beatriz’ zaak model staat voor vele arme vrouwen in El Salvador. Het land heeft een lange geschiedenis van gelijkaardige zaken waarbij vrouwen geen toegang kregen tot de medische zorgen die ze nodig hadden. Er zitten vrouwen in de gevangenis op beschuldiging van abortus, terwijl ze niet eens wisten dat ze zwanger waren, verklaarde hij. "De autoriteiten willen deze vrouwen als voorbeeld stellen. Ons werk is hard. Conservatieve groepen bestempelen ons als de 'abortusadvocaten'. Maar ik geloof in de onschuld van deze vrouwen. En wij willen dat Beatriz blijft leven. Het is zo simpel als dat."

Voor de rechter

Beatriz, intussen meer dan 4 maanden zwanger, diende een verzoek in om een einde te mogen maken aan haar zwangerschap. Op 29 mei verwierp het Salvadoriaanse Hooggerechtshof haar verzoek om een therapeutische abortus, en legde de volledige verantwoordelijkheid voor haar behandeling bij haar dokters.

De dag nadien bepaalde het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens echter dat beschermende maatregelen moesten genomen worden. Het Hof droeg de regering van El Salvador op om Beatriz de behandeling te geven die ze nodig had, en dit zonder verder uitstel.

Keizersnede

De Salvadoriaanse autoriteiten gaven hieraan gehoor op 3 juni 2013. Ze gingen over tot maatregelen die het leven van Beatriz zouden redden. De dokters voerden een keizersnede uit en beëindigden daarmee haar zwangerschap. Zoals voorspeld, miste de foetus grote delen van de schedel en hersenen, en overleefde maar enkele uren.

Nooit meer

Veertien weken lang wachtte Beatriz op de behandeling die haar leven zou redden. Veertien weken lang wist ze niet of ze haar zwangerschap zou overleven. Amnesty International meent dat geen enkel meisje en geen enkele vrouw een dergelijke marteling mag ondergaan wanneer ze levensnoodzakelijke medische hulp nodig heeft. Ook niet in geval van abortus. El Salvador moet een einde maken aan deze totale ban op abortus. Amnesty International blijft campagne voeren voor de decriminalisering van abortus onder alle omstandigheden, in El Salvador en elders in de wereld.

EEN BRIEF UIT EL SALVADOR

Kort na haar operatie schreef Beatriz deze brief aan alle activisten en supporters van Amnesty International

Brief van Beatriz

Aan mijn vrienden van het collectief en de andere vriendinnen en vrienden,

Ik dank jullie voor jullie nooit aflatende steun. Zonder jullie had ik het, denk ik, niet volgehouden in het ziekenhuis. Ook bedank ik jullie voor alles wat jullie gedaan hebben om mijn leven te redden.

Het is zeer zwaar geweest. Zonder jullie steun had ik het niet gehaald.

Ik hoop dat andere vrouwen nu nooit meer moeten meemaken wat ik heb doorstaan.

Ik ben erg gelukkig nu ik weer bij mijn zoontje en mijn familie ben.

Goed, dat is alles wat ik wilde zeggen. Met deze woorden van dankbaarheid neem ik afscheid.

Beste wensen,

Beatriz

Meer informatie

» El Salvador: After Beatriz, no more women must suffer discrimination and torture
» El Salvador: Beatriz given caesarean section
» El Salvador: Government must meet commitment to Beatriz
» El Salvador: We don’t want Beatriz to die, it’s that simple
» El Salvador: Woman still denied life-saving treatment

Auteur: 
Themateam Vrouwenrechten - Anke Van Vossole
hier niet op duwen