Jongeren aan zet op de Schrijf-ze-VRIJdag

Jongeren aan zet op de Schrijf-ze-VRIJdag

Blog

Schrijf-ze-vrijdag in cijfers

  • 532 scholen in Vlaanderen en Brussel deden mee

  • 88.481 leerlingen leerden over mensenrechten

  • 83,3% van de leerkrachten zei achteraf dat hun leerlingen nu beter kunnen opkomen voor hun eigen rechten

  • 125 brieven werden er gemiddeld per school geschreven


     

 

Op vrijdag 20 oktober kregen tienduizenden jongeren les over vrije meningsuiting. Ze schreven brieven naar regeringsleiders om de vrijlating te eisen van onterecht opgesloten activisten en journalisten.

Het recht op vrije meningsuiting komt alsmaar vaker en in meer landen onder druk te staan. ‘Mijn mening, mijn recht’ was daarom de rode draad op onze 27e Schrijf-ze-VRIJdag.
In 532 scholen in Vlaanderen en Brussel leerden leerlingen van 6 tot 18 jaar over het belang om je eigen mening te mogen uiten, zonder dat je bang hoeft te zijn dat je daarvoor gestraft wordt.

Amnesty International begeleidde de scholen en bezorgde leerkrachten educatief materiaal waarmee ze hun leerlingen wijzer konden maken over hun eigen recht op expressievrijheid en de toenemende schendingen van dit mensenrecht in de hele wereld.
“Vroeger was het ondenkbaar voor mijn leerlingen dat je mening uiten of jezelf uitdrukken niet overal in de wereld vanzelfsprekend is”, zei een van de leerkrachten achteraf. “Daar hebben ze nu een juister beeld van. Ook van wat er allemaal schuilgaat onder vrijheid van meningsuiting.”

Opgepakt voor een sms’je

Schrijf-ze-VRIJdag was niet compleet geweest zonder leerlingen die brieven schrijven en de vrijlating eisen van mensen die ten onrechte opgesloten zitten. Dit jaar schreven we voor mensenrechtenverdedigers en journalisten, die omwille van hun mening of beroep in de cel zitten. Regeringsleiders en diplomatieke vertegenwoordigers van Cambodja, Kameroen, Turkije en Azerbeidzjan kregen zo een vracht brieven in hun bus. “Het onrecht was heel tastbaar voor de kinderen”, vertelde nog een andere leerkracht. “Opgepakt worden voor een grappig sms’je. Ze kunnen zich levendig voorstellen zoiets ook zelf te doen. Daarom was hun verontwaardiging des te groter. Hoe beter ze zich kunnen inleven in de situaties, hoe groter de bereidheid om actie te voeren.”

Schrijf-ze-VRIJdag was weer een geslaagde mix van mensenrechtenactivisme en mensenrechteneducatie. Een dag waarop de jongste generaties beseffen dat mensenrechten geen hol begrip is en nooit mag zijn, niet voor henzelf en niet voor anderen.

hier niet op duwen