Joe Biden in Brussel: Amnesty-activisten eisen sluiting van Guantánamo voor Amerikaanse ambassade

Joe Biden in Brussel: Amnesty-activisten eisen sluiting van Guantánamo voor Amerikaanse ambassade

Actueel

vandaag bezoekt Joe Biden Brussel om de NAVO-top bij te wonen. Tezelfdertijd verzamelen Amnesty-activisten  voor de Amerikaanse ambassade om de president op te roepen zijn belofte waar te maken om het detentiecentrum op Guantánamo Bay te sluiten. 

Terwijl ze portretten tonen van de 40 mensen die nog steeds in Guantánamo worden vastgehouden, houden de activisten een groot spandoek vast met een boodschap aan Joe Biden: "Go Joe, close Guantánamo". Ze zetten ook een symbolische gevangene in een oranje overall in de kijker en scandeerden boodschappen om op te roepen tot de sluiting van het detentiecentrum (“Torture is crime! Close Guantánamo - Now is the time”).

“Al in 2009, toen hij vicepresident was, beloofde Joe Biden dat hij Guantánamo zou sluiten. We zijn twaalf jaar later, hij is nu president en de gevangenis is er nog steeds. Het is nog steeds het toneel van mensenrechtenschendingen en blijft een schandvlek voor de VS, nu al meer dan 19 jaar” aldus Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen. “De president moet woord houden en zorgen dat we geen 20e verjaardag van het detentiecentrum moeten betreuren.” 

Geopend in januari 2002 onder president George W. Bush, was het detentiecentrum op de Amerikaanse marinebasis in Guantánamo Bay bedoeld als een gevangenis buiten de grenzen van de Verenigde Staten voor het vasthouden van "vijandelijke strijders" die gevangen waren genomen als onderdeel van de "wereldwijde oorlog tegen het terrorisme" in de nasleep van de aanslagen van 11 september 2001. Alle mechanismen ter bescherming van de mensenrechten werden omzeild en internationale strafbare feiten zoals foltering en gedwongen verdwijningen werden begaan tegen gevangenen die opzettelijk buiten het bereik van elke gerechtelijke controle werden gehouden. 

Momenteel worden nog steeds 40 mannen arbitrair en voor onbepaalde tijd vastgehouden, wat in strijd is met het internationaal recht. De gedetineerden hebben onvoldoende toegang tot medische zorgen, en degenen die werden gefolterd of op andere wijze mishandeld, krijgen geen adequate rehabilitatiediensten. Bovendien blijven vijf van hen gedetineerd ondanks het feit dat hun overplaatsing al sinds 2016 is goedgekeurd. 

hier niet op duwen