Goed nieuws

Japan: VN vraagt eerherstel voor "troostmeisjes"

15 november 2008

De Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties roept de Japanse overheid op om eerherstel toe te kennen aan de troostmeisjes. Deze meisjes en vrouwen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Japanse bezetter gedwongen tot prostitutie ten behoeve van Japanse soldaten.

Volgens de commissie weigert Japan nog steeds verantwoordelijkheid te nemen voor dit systeem van seksuele uitbuiting tijdens Wereldoorlog II. Daarom staat in haar aanbevelingen dat: "The State party [Japan] should accept legal responsibility and apologize unreservedly for the 'comfort women' system in a way that is acceptable to the majority of victims and restores their dignity, prosecute perpetrators who are still alive, take immediate and effective legislative and administrative measures to adequately compensate all survivors as a matter of right, educate students and the general public about the issue, and to refute and sanction any attempts to defame victims or to deny the events."

Amnesty International verwelkomt de aanbevelingen van de Mensenrechtencommissie. Ook wij vragen:
- erkenning van de verantwoordelijkheid van Japan voor het systeem van troostmeisjes;
- een volledige spijtbetuiging van de Japanse regering en het Japanse Parlement voor de gedwongen militaire prostitutie;
- een volledige schadeloosstelling voor de slachtoffers en hun nabestaanden door Japan;
- een accurate weergave in de Japanse geschiedenisboekjes over het Japanse systeem van seksuele uitbuiting vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Lees ook

Meer nieuws