Israël moet Amal Nakhleh vrijlaten en stoppen met het willekeurig vastzetten van Palestijnen

Israël moet Amal Nakhleh vrijlaten en stoppen met het willekeurig vastzetten van Palestijnen

Persbericht

Amnesty International roept de Israëlische autoriteiten op Amal Nakhleh onmiddellijk vrij te laten en een einde te maken aan de administratieve detentie van Palestijnen.

Nakhleh werd op 21 januari 2021 op 17-jarige leeftijd gearresteerd en zit nu 16 maanden zonder aanklacht of proces vast op basis van geheim bewijsmateriaal dat door militaire rechtbanken is beoordeeld. Zijn detentie maakt deel uit van het wijdverbreide en systematische gebruik door de Israëlische autoriteiten van willekeurige arrestaties, administratieve detentie en foltering van Palestijnen, onder wie kinderen.

Deze onderdrukking, die deel uitmaakt van Israëls beleid van het controleren van de Palestijnse bevolking, is een uitgesproken schending van Israëls verplichtingen onder internationale mensenrechtenwetgeving.

Amnesty’s oproep

Amal Nakhleh moet onmiddellijk worden vrijgelaten. De autoriteiten moeten een einde maken aan het onderdrukken van Palestijnen en de internationale gemeenschap moet ervoor zorgen dat Israël verantwoordelijk wordt gehouden voor het systeem van onderdrukking en apartheid tegen Palestijnen. ‘Amal Nakhleh opsluiten komt neer op een wrede, onmenselijke en vernederende behandeling’, zei Saleh Higazi van Amnesty International.

Detentie steeds verlengd

Op 25 januari 2021 keurde een Israëlische militaire rechtbank een bevel goed om Amal Nakhleh 6 maanden in administratieve detentie te plaatsen. Dat gebeurde op basis van informatie die niet met zijn advocaat of familie was gedeeld. Nadat zijn advocaat in beroep ging, werd de straf teruggebracht tot 4 maanden. Sindsdien hebben Israëlische militaire rechtbanken drie extra administratieve detentiebevelen van 4 maanden goedgekeurd.

Het laatste bevel tot aanhouding, uitgevaardigd op 13 januari 2022, loopt af op 13 mei 2022, maar kan voor een vijfde keer worden verlengd, aangezien er geen limiet is aan het aantal keren dat administratieve detenties kunnen worden verlengd. De militaire rechtbanken van Israël schenden consequent de internationale normen voor een eerlijk proces.

‘Papa, denk je dat ze me eruit laten?’

De vader van Amal Nakhleh vertelde Amnesty International: ‘Er kan elk moment een bevel tot verlenging van de detentie komen, tot op het laatste moment, zoals de vorige keer is gebeurd. Ze gaven aan dat we Amal op 18 mei in de gevangenis mogen zien. Maar dat is niet waar we hem willen zien. We willen hem graag thuis zien.’

Amal Nakhleh wordt momenteel vastgehouden in de Ofer-gevangenis op de bezette Westelijke Jordaanoever. Als zijn aanhoudingsbevel niet wordt verlengd, kan hij uiterlijk op 17 mei 2022 naar huis terugkeren. De tiener lijdt aan een chronische auto-immuunziekte die spierzwakte veroorzaakt en ademhalen en slikken bemoeilijkt. Zijn toestand vereist een voortdurende medische behandeling. De symptomen verergeren door vermoeidheid en stress. ‘Het gaat niet goed met Amal’, zegt zijn vader. ‘Hij kan amper slikken of praten. Toen ik hem in februari voor het laatst zag, vroeg hij me: “Papa, denk je dat ze me eruit laten?” Wat zou ik hem kunnen vertellen? Wat is onze analyse van een systeem dat willekeurig, wreed en bestraffend is?’

Achtergrond

Op 15 december 2021 bracht de Werkgroep Willekeurige Detentie van de VN-Mensenrechtenraad een advies uit over de zaak van Amal Nakhleh. Daarin werd vastgesteld dat zijn detentie op verschillende gronden willekeurig was. De Israëlische regering werkte niet samen met de VN-groep, ondanks herhaalde oproepen daartoe.

Israël houdt volgens Addameer, de Palestijnse groepering voor de rechten van gevangenen, momenteel zeker 550 Palestijnen vast in administratieve detentie. De gedetineerden protesteerden tegen het gebruik van militaire rechtbanken door Israël.

Op 7 maart 2022 werd Salah Hammouri, een mensenrechtenverdediger en advocaat van Addameer, voor 3 maanden onder administratieve detentie geplaatst. Addameer is door de Israëlische minister van Defensie als een ‘terroristische’ organisatie bestempeld, wat als een aanval op Palestijnse maatschappelijke organisaties kan worden beschouwd.

In maart 2022 riep het VN-Mensenrechtencomité Israël op om ‘onmiddellijk een einde te maken aan de wijdverbreide praktijk van willekeurige arrestaties en detentie van Palestijnen, inclusief administratieve detentie, en in het bijzonder van kinderen.’ Het comité benadrukte ook dat Palestijnse gedetineerden alle wettelijke en procedurele waarborgen moeten krijgen, waaronder het recht om geïnformeerd te worden over de reden van hun arrestatie en detentie. Ook moeten zij toegang krijgen tot juridisch advies en onmiddellijk voor een rechter worden gebracht.