Iran: Politieke gevangenen in hongerstaking uit protest tegen onmenselijke omstandigheden in gevangenis

Iran: Politieke gevangenen in hongerstaking uit protest tegen onmenselijke omstandigheden in gevangenis

Persbericht

In Iran zijn minstens 17 politieke gevangenen, onder wie een aantal gewetensgevangenen, een hongerstaking begonnen uit protest tegen de wrede, onmenselijke en vernederende levensomstandigheden in de gevangenis. Dat zegt Amnesty International.

Politieke gevangenen in de zwaar beveiligde Raja’i Shahr-gevangenis in Karaj, in de provincie Alborz, zijn op 30 juli overgebracht naar een recent geopende afdeling van de gevangenis. De omstandigheden in die nieuwe Sectie 10 worden omschreven als verstikkend.

De vensters van de cellen zijn afgedekt met metalen platen. Alle deuren en openingen naar buiten zijn luchtdicht afgesloten, waardoor de verse luchtcirculatie binnen beperkt is en de ruimtes vochtig zijn. Dat stelt de gezondheid van de gevangenen zwaar op de proef, vooral van die gevangenen die al ernstige ziekteverschijnselen vertoonden.

De gevangenen krijgen geen zuiver, drinkbaar water, omdat de waterzuiveringsapparaten die ze zelf hadden gekocht niet mee werden verhuisd. Ook de koelkast, voedingswaren en het keukengerief dat de gevangenen met hun eigen geld in de voorbije jaren bijeen hadden gespaard, zijn niet mee verhuisd. Daardoor krijgen de gevangenen nauwelijks te eten en moeten ze overleven op de ondermaatse en ontoereikende gevangeniskost. De enige uitweg is eten kopen in de gevangeniswinkel. Er zijn ook onvoldoende bedden.

Bovendien zijn de persoonlijke familiebezoeken voor hen geschrapt en krijgen ze geen toegang tot de telefoon, die op andere plaatsen in de gevangenis doorgaans wel beschikbaar is.

Gevangenen zeggen dat ze bij hun overbrenging naar Sectie 10 door bewakers werden geslagen. Ze moesten hun medicatie en persoonlijke bezittingen achterlaten, zoals kleren, boeken, brieven, waarvan sommige vervolgens werden vernietigd.

Onder de ruim vijftig politieke gevangenen die werden overgeplaatst, bevond zich een aantal gewetensgevangenen: mensenrechtenverdedigers, vakbondsleden, journalisten, studenten, vreedzame politieke dissidenten en leden van de in Iran vervolgde Baha’i-gemeenschap.

Minstens zeventien politieke gevangenen zijn in hongerstaking gegaan uit protest tegen hun overplaatsing. Mensenrechtenverdediger en vakbondsmilitant Reza Shahabi voegde zich op 16 augustus bij hen, na zijn arrestatie en overbrenging naar Sectie 10.

Amnesty International vernam begin augustus dat sommige hongerstakers als straf tot twaalf dagen lang in eenzame opsluiting moesten doorbrengen.

“Het feit dat het leven in de gevangenis zo slecht is dat wanhopige gevangenen zich gedwongen voelen in hongerstaking te gaan om de naleving te eisen van de meest elementaire normen van menselijke waardigheid, is schandalig en accentueert de hoogdringende nood aan hervormingen in Irans wrede gevangenissysteem”, zegt Magdalena Mughrabi van Amnesty International. De Iraanse autoriteiten moeten dringend voorzien in voldoende voedsel, drinkbaar water, medicijnen, gezondheidszorg en sanitair voor alle gedetineerden in de Raja’i Shahr-gevangenis. Door tientallen gewetensgevangenen op te sluiten na flagrant oneerlijke processen, treden de Iraanse autoriteiten schaamteloos hun verplichtingen inzake mensenrechten met de voeten. Deze mensen horen niet eens achter tralies te zitten. Maar in plaats van te worden vrijgelaten, worden ze nog zwaarder gestraft door deze opsluiting in afgrijselijke omstandigheden.”

Gevangenen uitten ook hun verontwaardiging over de plaatsing van tientallen veiligheidscamera’s en afluisterapparaten in Sectie 10, tot in de toiletten en doucheruimten, wat neerkomt op een ernstige schending van hun recht op privacy.

“Het feit dat het leven in de gevangenis zo slecht is dat wanhopige gevangenen zich gedwongen voelen in hongerstaking te gaan om de naleving te eisen van de meest elementaire normen van menselijke waardigheid, is schandalig”

Magdalena Mughrabi, Amnesty International

Al deze repressieve maatregelen, samen met het verbieden van telefoongesprekken en familiebezoeken, lijken deel uit te maken van een gecoördineerde inspanning van de Iraanse autoriteiten om politieke gevangenen te isoleren van de buitenwereld en te beletten dat informatie over de mensenrechtenschendingen in de gevangenis uitlekt.

De laatste dagen zijn verscheidene gevangenen overgebracht naar de ziekenboeg van de gevangenis omdat hun gezondheidstoestand verslechterde. Onder hen de student Hamid Babaei, de Baha’i-gevangenen Adel Naimi, Farhad Dahandaj en Peyman Koushak Baghi, journalist en blogger Saeed Pour Heydar en mensenrechtenactivist Jafar Eghdami. Gevangenisdokters hebben gewaarschuwd dat sommigen onder hen dringend nood hebben aan gespecialiseerde medische behandeling buiten de gevangenis. Maar het hoofd van de gevangenis weigert hun overbrenging naar een ziekenhuis.

“Alle gevangenen moeten een waardige en menselijke behandeling krijgen, die overeenkomt met de internationale mensenrechtennormen. Wie gespecialiseerde medische zorg nodig heeft, moet worden overgebracht naar een ziekenhuis buiten de gevangenis”, zegt Magdalena Mughrabi.

De hongerstakers hebben een reeks eisen gesteld, zoals de teruggave van hun bezittingen, compensatie voor geleden schade en de onmiddellijke verbetering van de omstandigheden in de gevangenis die hun fysieke en mentale gezondheid ernstig bedreigen.

Amnesty International roept de Iraanse autoriteiten op om internationale waarnemers, onder wie de Speciale Rapporteur voor de mensenrechten in Iran, onafhankelijke en onaangekondigde inspecties te laten uitvoeren in de Raja’i Shahr-gevangenis en in andere gevangenissen in het land.