Irakezen die vluchten uit IS-gebied worden gefolterd, ontvoerd en gedood bij wraakacties

Irakezen die vluchten uit IS-gebied worden gefolterd, ontvoerd en gedood bij wraakacties

Rapport

In Irak plegen paramilitaire milities en regeringstroepen ernstige mensenrechtenschendingen met inbegrip van oorlogsmisdaden.

Duizenden burgers die vluchten uit gebieden die door IS gecontroleerd worden, worden gefolterd, willekeurig opgesloten, ontvoerd en buitengerechtelijk geëxecuteerd. Dit zegt Amnesty International vandaag in een nieuw rapport.

Het rapport ‘Punished for Daesh’s crimes’: Displaced Iraqis abused by militias and government forces onthult de angstaanjagende vergeldingsacties tegen burgers die vluchten uit IS-gebied. Dit is bijzonder zorgwekkend in het licht van het militaire offensief tegen Mosoel.

Het rapport is gebaseerd op interviews met meer dan 470 ex-gedetineerden, getuigen en familieleden van slachtoffers die verdwenen zijn of opgesloten. Amnesty sprak ook met ambtenaren, activisten, hulpverleners en anderen.

"Soennitische Arabieren die erin slagen te ontsnappen aan de verschrikkingen van de oorlog en de tirannie van IS, worden geconfronteerd met gewelddadige wraakacties door milities en regeringstroepen en worden gestraft voor de misdaden van IS,” zegt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen.

"IS vormt een wezenlijke en dodelijke bedreiging voor de veiligheid van Irak, maar er is geen enkele rechtvaardiging voor buitengerechtelijke executies, gedwongen verdwijningen, martelingen en willekeurige detentie.”

"Nu de strijd om Mosoel losbreekt, is het cruciaal dat de Iraakse autoriteiten stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat deze verschrikkelijke wantoestanden niet opnieuw plaatsvinden. Landen die de militaire strijd tegen IS in Irak steunen, mogen deze schendingen niet langer aanvaarden."

Download HIER het volledige rapport