Iraanse vluchtelingen vrijgelaten in Turkije

Iraanse vluchtelingen vrijgelaten in Turkije

Goed nieuws

Twee Iraanse vluchtelingen die al meer dan een jaar onrechtmatig werden vastgehouden in Turkije en er geen toegang hadden gekregen tot de asielprocedure, werden vrijgelaten door de Turkse autoriteiten. Amnesty International voerde de voorbije maanden campagne voor de vrijlating van de twee mannen.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens had op 22 september al geoordeeld dat Mohsen Abdolkhani en Hamid Karimnia onrechtmatig werden vastgehouden en dat hun recht om bescherming te krijgen tegen foltering en mishandeling zou geschonden worden bij een gedwongen uitwijzing naar Iran of Irak. Beide mannen bleven vastgehouden in het “Kirklareli Foreigners’ Guest-House” ondanks het bevel tot opschorting van een gedwongen terugkeer naar Iran of Irak door het Hof.

Mohsen Abdolkhani vertelde Amnesty International: “Wanneer we hoorden dat ze ons zouden vrijlaten voelden we ons als herboren.”

Maar Amnesty International blijft bezorgd over de honderden mensen die nog steeds onrechtmatig worden vastgehouden in gesloten instellingen voor vreemdelingen, de zogenaamde “Foreigners’ Guest-Houses”.

Op 28 september lanceerde Amnesty International een publieke campagne voor de onmiddellijke vrijlating van Mohsen Abdolkhani, Hamid Karimnia en alle anderen die onrechtmatig worden vastgehouden in Turkije.

Amnesty International eist dat de regelgeving met betrekking tot de opsluiting van vreemdelingen in gesloten instellingen wordt aangepast om onrechtmatige opsluitingen in de toekomst te voorkomen.

hier niet op duwen