Interview met Amnesty’s lokale groep in Goma

Interview met Amnesty’s lokale groep in Goma

Blog

De beweging van Amnesty International blijft wereldwijd groeien. Sinds oktober 2021 is er ook in Goma, in het oosten van de Democratische Republiek Congo, een Amnesty-groep. Maak kennis met Alice Ndirira (24 jaar), co-coördinator van deze nieuwe groep activisten.

Dag Alice, hoe is de afdeling Amnesty-Goma ontstaan?

Ik heb rechten gestudeerd aan de universiteit hier in Goma. Samen met een groepje collega-studenten waren wij reeds actief bezig met mensenrechten en hadden ook heel wat contacten met andere activisten en lokale organisaties. Sinds 2019 organiseren wij acties onder de koepel van Amnesty International. We kwamen in contact met Christian Rumu van het regionaal Amnesty-kantoor in Nairobi. Hij ondersteunt ons in de uitbouw van de werking. Zo hebben we in oktober vorig jaar onze eigen afdeling in Goma opgericht.

Welke acties ondernemen jullie?

 

 

 

 

 

WERKEN JULLIE VOORNAMELIJK OP CONGOLESE THEMA’S OF EVENGOED OP INTERNATIONALE ZAKEN?

Elk jaar zetten we in op de campagne ‘écrire pour les droits’. Daarnaast organiseren we verschillende ‘cafés juridiques’. Dit zijn conferenties over actuele mensenrechtenthema’s, waarbij we mensen vanuit verschillende hoeken samenbrengen om ideeën uit te wisselen. Naast studenten zijn er ook professoren, mensen van de autoriteiten en het maatschappelijk middenveld. Iedereen kan zijn eigen kijk op het thema inbrengen. We bereiken hiermee 100 tot 150 mensen.

In België werken we vooral rond zaken in andere landen. Er zijn maar zelden Belgische cases. Voor de RD Congo is dat allicht anders.

 

Dat varieert. De onveiligheid in het oosten van het land, ontvoeringen en deportaties… dat ligt ons nauw aan het hart. Maar we kiezen ook internationale zaken uit om brieven voor te schrijven. Dan kiezen we vaak zaken die herkenbaar zijn.

Hoe reageren de autoriteiten op jullie aanwezigheid? De activisten van La Lucha hebben al vaak problemen gekend, ook in Goma.

Wij hebben geen problemen met de overheden. Bijvoorbeeld ons café juridique wordt goed onthaald. Toch is het belangrijk om discreet te blijven in sommige zaken. Zeker wanneer campagnes of acties directe linken hebben met de politiek, moeten we voorzichtig zijn.

Zo ook wanneer het over La Lucha gaat. We doen mee aan acties voor leden van La Lucha (bijvoorbeeld petities online), we bestuderen cases en geven onze informatie door. We kennen de activisten van La Lucha goed.

Wij kunnen mensen verdedigen door te praten met de autoriteiten. Naar ons luisteren ze, want ze weten dat onze stem gehoord wordt. Niet enkel omdat we bij Amnesty International zijn, maar vooral vanwege de linken met andere organisaties en het draagvlak bij de jongeren. Er is veel actiebereidheid bij de jeugd in Goma.

Welke meerwaarde brengt het om deel te zijn van Amnesty International?

We krijgen inhoudelijke en praktische ondersteuning vanuit het Amnesty-kantoor in Nairobi. Voor onze schrijfacties krijgen we waardevol materiaal aangeleverd. Ons doel is om subgroepen te gaan opstarten op de verschillende universiteiten. Alle hulp hierbij is heel welkom.

Daarnaast is Amnesty International een zeer bekende naam in Congo. Die link met Amnesty geeft ons een zekere autoriteit die maakt dat onze stem beter gehoord wordt. We krijgen een grotere weerklank. Dat brengt dan weer mooie opportuniteiten met zich mee. Zo hadden we recent een ontmoeting met de provinciegouverneur.

Hoe kunnen activisten in België jullie helpen?

Onze afdeling in Goma bestaat nog geen jaar. We zijn in volle opstartfase. We moeten ons nog beter organiseren om meer impact te hebben. Daarom kunnen we veel leren over de manier van werken bij afdelingen zoals die van jullie. Amnesty Vlaanderen bestaat al tientallen jaren, die ervaring kunnen wij goed gebruiken om te groeien als organisatie.

Veel Congolezen kennen Amnesty International van hun acties voor de mensenrechten wereldwijd, terwijl er in Congo zelf ook zoveel werk is. De mensen hopen dat Amnesty ook meer kan betekenen voor de mensenrechten in Congo. Activisten in België kunnen ons helpen door mensenrechten in Congo te blijven aankaarten en op de agenda te plaatsen. Het is nodig en de betrokkenheid van activisten in België maakt echt een verschil. Jullie kunnen onze acties te ondersteunen door mee bekend te maken wat hier gebeurt.

Uiteindelijk willen we voor fundamentele veranderingen zorgen bij de hoogste autoriteiten. Het is belangrijk om te praten en te ijveren voor de vrijlating van één onwettige gevangene door een plaatselijke commissaris, maar wij willen ook op de hogere bestuursniveaus impact hebben.

Hartelijk bedankt Ndirira, voor dit interview. Vanuit de Grote Meren-groep volgen we de acties van Amnesty-Goma op voet. Ben je ook geïnteresseerd? Contacteer ons of volg de facebookpagina.

   

 

Auteur: 
Gorik Zelderloo voor het vrijwilligersteam Grote Meren
hier niet op duwen