Hongkong: eerste veroordeling onder Nationale Veiligheidswet ‘begin van het einde’ vrijheid van meningsuiting (update)

Hongkong: eerste veroordeling onder Nationale Veiligheidswet ‘begin van het einde’ vrijheid van meningsuiting (update)

Actueel

De eerste veroordeling van een inwoner van Hongkong onder de Nationale Veiligheidswet betekent een zwarte dag voor de mensenrechten in Hongkong. De 24-jarige Tong Ying-kit werd vandaag veroordeeld wegens ‘aanzetten tot afscheiding’ en ‘terroristische daden’.

Update 30 juli 2021

Tong Yin-kit heeft een gevangenisstraf van 9 jaar gekregen vanwege het ‘aanzetten tot afscheiding’ en ‘terroristische daden’. De veroordeling van Tong Ying-kit bevestigt de vrees dat de nationale veiligheidswet niet alleen een instrument is om critici van de regering in Hongkong van terreur te beschuldigen; het is een wapen dat zal worden gebruikt om ze op te sluiten. De uitspraak verbiedt in wezen een populaire slogan die veel wordt gebruikt door de pro-democratische beweging. Het maakt de weg vrij om tal van andere demonstranten die deze slogan gebruikten te veroordelen.

Tong Yin-kit reed op een motorfiets op een groep agenten af terwijl hij een vlag liet zien waarop de bekende politieke slogan stond: “Bevrijd Hongkong, revolutie van onze tijd”.

##

‘De veroordeling van Tong Ying-kit is een belangrijk en onheilspellend moment voor de mensenrechten in Hongkong’, zegt Yamini Mishra van Amnesty International. ‘De uitspraak van vandaag laat zien dat het uiten van bepaalde politieke meningen in de stad (Hongkong) nu officieel een misdrijf is waarmee je een levenslange celstraf riskeert.’

Op de eerste dag dat de Nationale Veiligheidswet vorig jaar in werking trad, 1 juli 2020, reed Tong Ying-kit op een motorfiets op een groep agenten af terwijl hij een vlag liet zien waarop de bekende politieke slogan stond: “Bevrijd Hongkong, revolutie van onze tijd”.

‘Terrorisme’

Een rechtbank in Hongkong veroordeelde hem vandaag wegens ‘het aanzetten tot afscheiding’ en ‘terroristische daden’ op basis van de Nationale Veiligheidswet. Aanklagers beweerden dat de tekst op de vlag een wens liet zien om de regering omver te werpen en beschouwden deze als “een oproep tot afscheiding van China”.

‘Om Tong Ying-kit te veroordelen voor het aanzetten tot afscheiding (van China) slechts omdat hij een vlag droeg waarop een veelgebruikte politieke slogan stond, is een schending van het internationaal recht’, zegt Yamini Mishra. ‘Op grond hiervan mag een meningsuiting niet strafbaar zijn als die geen directe dreiging vormt. Dit voelt als het begin van het einde van vrijheid van meningsuiting in Hongkong.’

Tong Ying-kit, die al sinds 6 juli 2020 vastzit in voorarrest, is de eerste person die wordt veroordeeld wegens het overtreden van de Nationale Veiligheidswet. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf. Hem werd het recht ontzegd op juryrechtsspraak terwijl dat al 176 jaar lang in het Hongkongse rechtssysteem wordt gebruikt, omdat er volgens de minister van Justitie een ‘risico zou zijn voor de jury’.

Volgens internationale mensenrechtenwetgeving is het tonen van een politieke slogan in principe een legitieme uiting.

‘Mensen moeten vrij zijn om politieke slogans te gebruiken tijdens een demonstratie en Tong Ying-kit mag niet worden gestraft omdat hij zijn recht op vrije meningsuiting uitoefende’, zegt Yamini Mishra. ‘Het is overduidelijk dat hij nooit had mogen worden aangeklaagd voor het in het gevaar brengen van de ‘nationale veiligheid’ waarop een levenslange celstraf kan staan.’

Onderdrukking

De vergaande definitie van ‘nationale veiligheid’ zoals de autoriteiten van Hongkong hanteren, is in lijn met die van China en wordt onrechtmatig gebruikt als voorwendsel om mensenrechten in te perken zoals vrijheid van meningsuiting, vreedzame vergaring, vereniging en het recht op een eerlijk proces. Ook wordt hij gebruikt om afwijkende meningen te smoren en politieke oppositie te onderdrukken.

‘De autoriteiten van Hongkong moeten ervoor zorgen dat alle wettelijke bepalingen die erop gericht zijn om de nationale veiligheid te waarborgen of om terrorisme te bestrijden duidelijk en heel precies zijn omschreven. Ook moeten die bepalingen in overeenstemming zijn met het internationale recht en mensenrechtenstandaarden’, aldus Yamini Mishra.

Arrestaties

Tussen 1 juli 2020 en 26 juli 2021 arresteerde de Hongkongse politie ten minste 138 mensen vanwege overtredingen van de Nationale Veiligheidswet. Sinds 26 juli 2021 zijn er 68 mensen formeel aangeklaagd, van wie er 51 in voorlopige hechtenis zitten.

Een briefing van Amnesty International liet vorige maand al zien dat de Nationale Veiligheidswet de vrijheden in Hongkong ernstig heeft beperkt en de bescherming van mensenrechten steeds moeilijker maakt.

hier niet op duwen