Historisch verbod op clustermunitie een feit

Historisch verbod op clustermunitie een feit

Goed nieuws

Op 3 december ondertekenden 92 staten de Conventie over Clustermunitie (CCM) in Oslo. Daarmee is het verbod op de productie, de opslag, het gebruik en de export van clustermunitie een feit. Een clusterbom bevat honderden kleine bommetjes die exploderen als zij de grond raken. Veel van die minibommen blijven intact en zorgen voor veel burgerslachtoffers, vaak kinderen.

De conventie is een historische overwinning voor de vele campagnevoerders wereldwijd. Honderden ngo's, waaronder Amnesty International, en slachtoffers van clustermunitie werkten samen aan een verbod in de Clustermunitie Coalitie (CMC), opgericht in 2003.

Volgens de Clustermunitie Coalitie liggen miljarden clusterbommen opgeslagen in 76 landen. Zeker 34 landen hebben meer dan tweehonderd soorten geproduceerd. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 98 procent van de slachtoffers van clusterbommen burger is. Sinds 1965 zouden meer dan 100.000 mensen zijn omgekomen of verminkt. Veel slachtoffers van clustermunitie zijn onbekend.

De Verenigde Staten, Rusland, China en Slovakije ondertekenden het verdrag niet. "Dit verdrag stigmatiseert het gebruik van dit type wapen echter ook voor de niet-ondertekenaars. Amnesty International roept de nieuw verkozen Amerikaanse president en zijn regering op om het verdrag toch te ondertekenen", aldus Brian Wood, Amnesty International's coördinator wapenhandel.

"Amnesty International gelooft dat, hoewel het nieuwe verdrag niet perfect is, het toch het risico op burgerslachtoffers tijdens en na oorlogen drastisch zal verminderen", zegt Brian Wood.

hier niet op duwen