Grote bezorgdheid over getuigenissen gefolterde Soedanezen

Grote bezorgdheid over getuigenissen gefolterde Soedanezen

Persbericht

Amnesty International, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, CNDC en 11.11.11 tonen zich erg bezorgd naar aanleiding van de getuigenissen over gefolterde Soedanezen die op 20 december 2017 in de media verschenen. 

"De getuigenissen over gefolterde Soedenezen, die vandaag verschenen in de media, baren ons ernstige zorgen.

Wij blijven eisen dat onze regering en de staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken, hun verantwoordelijkheid opnemen.

Dit wil zeggen dat ze moeten garanderen dat niemand verder wordt vastgehouden noch wordt teruggestuurd naar zijn herkomstland, zonder grondig individueel onderzoek naar het risico op foltering of andere zware mensenrechtenschendingen (artikel 3 EVRM).

Ook is de huidige samenwerking met het Soedanese regime dat massaal mensenrechten schendt onaanvaardbaar en ronduit gevaarlijk."

Lees meer: