Gents eredoctoraat voor Irene Khan, secretaris-generaal Amnesty International

Gents eredoctoraat voor Irene Khan, secretaris-generaal Amnesty International

Uit de beweging

Op vrijdag 23 maart 2007 reikte de Universiteit Gent de eredoctoraten uit tijdens de jaarlijkse Dies Natalis-viering. Een aantal eminente wetenschappers kregen er een onderscheiding met de titel "Doctor Honoris Causa". Maar het Bestuurscollege van de Gentse Universiteit besliste ook om het institutioneel eredoctoraat 2007 toe te kennen aan Irene Khan, secretaris-generaal van Amnesty International.

Irene Khan wordt in deze eregalerij voorafgegaan door o.m. de Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu (2005), toenmalig VN-baas Kofi Annan (2003) en IOC-voorzitter Jacques Rogge (2002).

Amnesty Vlaanderen is zeer vereerd met de onderscheiding die haar internationale secretaris-generaal te beurt valt en beschouwt het ook als een erkenning voor het volgehouden en gedegen werk van haar vele activisten wereldwijd en in Vlaanderen.

Ter gelegenheid van de uitreiking verzorgde Irene op donderdag 22 maart een open gastlezing. De uitreiking op 23 maart en de lezing op 22 maart betekenen ook meteen de officiële start van de Amnesty International Leerstoel aan de UGent – een initiatief van rector Paul Van Cauwenberge en Eva Brems, onze voorzitter en docent Rechtsgeleerdheid.