Gedwongen terugkeer zonder individuele risicoanalyse ontoelaatbaar

Gedwongen terugkeer zonder individuele risicoanalyse ontoelaatbaar

Persbericht

De rechtbank van eerste aanleg in Luik heeft vandaag de uitwijzing verboden van Soedanezen die in het gesloten centrum van Vottem verblijven. Charlotte Vandycke van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Wies De Graeve van Amnesty International Vlaanderen reageren:

“Het vonnis stelt terecht vast dat de beslissingen tot gedwongen verwijdering niet afdoende onderzocht en gemotiveerd zijn. De Belgische autoriteiten moeten voor iedere individuele Soedanees nagaan of hij of zij geen reëel risico loopt op ernstige mensenrechtenschendingen bij terugkeer. Dat is hier niet gebeurd. Dit is een flagrante schending van het internationaal recht.”

“De Soedanezen mogen niet onder dwang verwijderd worden zolang de Belgische autoriteiten niet kunnen aantonen dat deze risicoanalyse terdege is uitgevoerd in ieder individueel geval.”