Gaza: open brief voor onderzoek naar oorlogsmisdaden

Gaza: open brief voor onderzoek naar oorlogsmisdaden

Persbericht

Ondertekenaars aartsbisschop Desmond Tutu, Mary Robinson en rechter Richard Goldstone zijn bijzonder diep geschokt door de recente gebeurtenissen in Gaza.

Een groep van 16 gezaghebbende onderzoekers en rechters hebben vandaag (16 maart 2009) gepleit voor een diepgaand internationaal onderzoek naar alle schendingen van het internationaal recht tijdens het recente conflict in Gaza.

De oproep, gesteund door Amnesty International, staat in een open brief (volledige tekst hieronder) aan VN-secretaris-generaal Ban Ki Moon en alle leden van de VN-Veiligheidsraad. De brief komt er naar aanleiding van het aangekondigde verslag van een VN-onderzoekscommissie over de aanvallen op VN-gebouwen en personeel in de regio.

In de open brief wordt de nadruk gelegd op de nood aan een onderzoek naar alle schendingen van het internationaal humanitair recht door alle partijen in het conflict. De ondertekenaars beklemtonen dat het VN-onderzoek niet beperkt mag zijn tot de aanvallen op VN-gebouwen.
De ondertekenaars hebben onderzoek gevoerd naar misdaden in ex-Joegoslavië, Kosovo, Darfoer, Rwanda, Sierra Leone, Zuid-Afrika, Oost-Timor, Libanon en Peru. Ze zeggen dat ze bijzonder diep geschokt zijn door de gebeurtenissen in Gaza. Door hun ervaring hechten ze bijzonder veel belang aan een onderzoek naar de waarheid en aan gerechtigheid voor de slachtoffers van het conflict. Dit is volgens hen een voorwaarde voor vrede in het Midden-Oosten.

De ondertekenaars, waaronder Antonio Cassese (rechter Joegoslavië-tribunaal en hoofd VN-onderzoek Darfoer) en Richard Goldstone (hoofdaanklager Joegoslavië- en Rwanda-tribunaal en voorzitter VN-onderzoek Kosovo), vragen de wereldleiders om een duidelijk signaal te geven dat aanvallen op burgers tijdens een conflict door eender welke partij altijd en overal onaanvaardbaar zijn.

In de brief vragen de ondertekenaars de oprichting van een VN-onderzoekscommissie die:

  • een mandaat heeft om zorgvuldig, onafhankelijk, diepgaand en neutraal onderzoek te voeren naar alle aanklachten van mensenrechtenschendingen, begaan door alle partijen in het conflict.
  • optreedt in overeenstemming met de strengste internationale normen voor dergelijke onderzoeken.
  • aanbevelingen kan doen aan de betrokken autoriteiten over de aangewezen vervolging van de verantwoordelijken voor zware schendingen.

"De internationale gemeenschap moet dezelfde normen hanteren die ze gebruikt in andere conflicten. Ze moet alle mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden onderzoeken. Het huidige VN-onderzoek kan een volledig en diepgaand onderzoek niet vervangen. Niet alleen het VN-personeel verdient de waarheid en gerechtigheid, ook Palestijnen en Israëli’s hebben daar recht op," zegt Professor William A. Schabas, voormalig lid van de Waarheidscommissie van Sierra Leone en ondertekenaar van de brief.

"Noodhulp en heropbouw zijn broodnodig maar de echte wonden kunnen pas helen als de waarheid over misdaden tegen burgers aan beide zijden aan het licht wordt gebracht," besluiten de ondertekenaars.