Gaza heeft dringend nood aan humanitaire hulp

Gaza heeft dringend nood aan humanitaire hulp

Persbericht

Palestijnse burgers blijven gevaar lopen om gedood te worden of gewond te raken door de Israëlische luchtaanvallen. Bovendien is er een schrijnend gebrek aan medische verzorging, voedsel, water, elektriciteit en andere behoeften. Dat zegt Amnesty International op 29 december na drie dagen van Israëlische aanvallen in Gaza.

Bij de aanvallen lieten meer dan 300 Palestijnen het leven. "Het afschuwelijke dodental dreigt nog hoger te worden door een gebrek aan geschikte medische verzorging voor de honderden gewonden. De gezondheidssector in Gaza beschikt niet over genoeg medisch materiaal, geneesmiddelen en expertise en is er erger dan ooit aan toe door de aanhoudende Israëlische blokkade. Het is nu onmogelijk geworden om het grote aantal gewonden te verzorgen," zegt Amnesty International.

Israël moet gewonden toegang verlenen aan ziekenhuizen in Israël en aan Palestijnse ziekenhuizen in Oost-Jeruzalem en de rest van de Westelijke Jordaanoever. Ook de Egyptische autoriteiten moeten de Egyptische ziekenhuizen openstellen voor medische verzorging en moeten er voor zorgen dat Egyptische grenswachters geen gebruik maken van geweld tegen diegenen die op de vlucht zijn voor de bombardementen op Gaza. De Hamas de-facto administratie moet er eveneens op toezien dat haar veiligheidsdiensten en milities de doorgang van gewonden en andere patiënten die Gaza verlaten, niet beletten of verhinderen.

Hoewel de Israëlische autoriteiten verzekeren dat humanitaire hulp in Gaza wordt toegestaan, is de realiteit echter dat de hoeveelheid humanitaire hulp en voorraden die de laatste maanden in Gaza zijn binnengekomen slechts een fractie is van wat nodig is.

Het is totaal ontoelaatbaar dat Israël 1,5 miljoen mensen de toegang tot voedsel en andere basisbenodigdheden blijft ontzeggen. Een dergelijk beleid kan niet gerechtvaardigd worden op grond van welke reden dan ook en moet onmiddellijk stoppen," zegt Amnesty International. "Israël moet onmiddellijk en op een veilige manier toegang verlenen aan internationale humanitaire hulpverleners en mensenrechten-vertegenwoordigers in Gaza."

Amnesty International herhaalt de oproep om een einde te maken aan de onwettige Israëlische aanvallen op dichtbevolkte gebieden en woonwijken waarbij al meer dan 300 Palestijnen stierven sinds 27 december. Onder de slachtoffers waren vele ongewapende burgers en politiepersoneel die niet deelnamen aan de vijandigheden. Er vielen ook honderden gewonden.

Amnesty International roept ook Hamas en alle andere gewapende Palestijnse groeperingen nogmaals op om een einde te maken aan raketaanvallen op steden en dorpen in het zuiden van Israël. De afgelopen drie dagen vielen hierbij 2 Israëlische burgerslachtoffers en verschillende gewonden.

Een onbekend aantal gevangenen, waaronder politieke gevangenen die lid zijn van de Fatah-partij van de Palestijnse president Abbas, zouden eveneens gedood en gewond zijn door Israëlische luchtaanvallen op veiligheidsinstallaties en detentiecentra. Daarom roept Amnesty International Israël op om geen gevangenissen te bombarderen. Hamas moet ook dringend informatie bezorgen over het lot van de gevangenen aan hun families en hen, waar mogelijk, de mogelijkheid geven hun gevangen gehouden familieleden te bezoeken.

Huizen van burgers en andere gebouwen, waaronder een universiteit, werden gebombardeerd tijdens de Israëlische luchtaanvallen. Bovenop de angst als gevolg van de bombardementen, sturen de Israëlische troepen blijkbaar willekeurig telefoonboodschappen naar vele inwoners van Gaza met de vraag hun huizen te verlaten omdat ze dreigen het doelwit te worden van luchtaanvallen. Zulke boodschappen zijn terechtgekomen bij inwoners van appartementsblokken, wat niet alleen bij hen grote paniek veroorzaakte maar ook bij hun buren. Dergelijke praktijken werden ook door het Israëlisch leger toegepast in 2006, zowel in Gaza als in Libanon. Aangezien in de meeste gevallen de gebouwen niet gebombardeerd werden, lijkt het erop dat deze dreigtelefoons vooral tot doel hebben angst en paniek te veroorzaken bij de burgerbevolking. Als dat effectief de bedoeling blijkt te zijn, en het dus niet gaat om een echte waarschuwing, dan is deze praktijk een schending van het internationaal recht en moet er een onmiddellijk einde aan komen.

De internationale gemeenschap, en dan vooral de leden van het Kwartet (de Verenigde Naties, de Europese Unie, Rusland en de Verenigde Staten) maar ook de landen die lid zijn van de Arabische Liga, moeten druk uitoefenen op beide partijen in het conflict om een einde te maken aan de schendingen van het internationaal recht.