Focus op Vrouwen september 2012

Focus op Vrouwen september 2012

Uit de beweging

De editie van september 2012 van Focus op Vrouwen, de driemaandelijkse nieuwsbrief van het Amnesty International Vrouwenrechtenteam.

Editoriaal

De voorbije maanden vormden een hoogte­punt voor wie van zomerfestivals houdt. Zo ook voor het vrouwenrechtenteam van Am­nesty International. Het is intussen immers een traditie geworden dat het team actie voert op de standenmarkt van het Sfinksfes­tival. Dit jaar werden festivalgangers gemo­biliseerd om steun te verlenen aan vrouwen die slachtoffer werden van seksueel geweld in Colombia, een thema dat reeds het hele jaar samen met het Colombiateam in de kij­ker gezet wordt.

Grote evenementen waar vele mensen sa­men zijn, vormen een ideale gelegenheid om aandacht te vragen voor vrouwenrech­ten. Dit geldt bij uitstek voor de Olympische Spelen. Des te meer daar dergelijke grote sportevenementen zelf een grote impact hebben op de mensenrechten. En niet altijd in de positieve zin.

Verder belichten we de rol die vrouwen kun­nen spelen in het aanpakken van verschil­lende ongelijkheden. Vrouwen kunnen de missing link vormen in het probleem dat Roma ervaren met het vinden van leefbare huisvesting.

De ‘Internationale Conferentie voor Bevolking en Ontwikkeling’ in 1994 en het bijhorende Programme of Action zetten seksuele en reproductieve rechten wereld­wijd op de agenda. Twintig jaar na de imple­mentatie moeten meisjes en vrouwen kun­nen deelnemen aan de herziening van het programma.

En in Saudi-Arabië lanceerden vrouwen zelf de internetcampagne ‘Women 2 Drive’ om te protesteren tegen het rijver­bod voor vrouwen.

Tot slot geven we een toelichting bij de do­cumentaire ‘Femme de la rue’ die handelt over seksisme op straat in sommige Brus­selse wijken, en die heel wat opschudding veroorzaakte.

 

 

Focus op Vrouwen ontvangen?

Schrijf je in op de digitale versie van Focus op Vrouwen via de rechterkolom op deze pagina.

Focus op Vrouwen op papier ontvangen? Stuur een e-mail met je naam en adresgegevens naar Databeheer@aivl.be en vermeld 'Inschrijving Focus op Vrouwen'.

//

Auteur: 
Themateam Vrouwenrechten