Focus op Vrouwen september 2009

Focus op Vrouwen september 2009

De nieuwste editie van Focus op Vrouwen, de driemaandelijkse nieuwsbrief van het Amnesty International Vrouwenrechtenteam, is geheel gewijd aan één thema: moedersterfte. 

Eind mei 2009 lanceerde Amnesty International onder de naam Demand Dignity een gloednieuwe globale campagne. Hiermee is onze beweging niet aan haar proefstuk toe. Vijf jaar eerder besliste de organisatie dat de talrijke vormen van geweld waar vrouwen disproportioneel het slachtoffer van werden, wereldwijde actie vereisten. De Stop Geweld Tegen Vrouwen-campagne was geboren. Na jarenlang actievoeren loopt deze campagne onder zijn huidige vorm stilaan ten einde.

De introductie van het werk rond ‘menselijke waardigheid’ betekent echter geenszins dat de strijd voor vrouwenrechten minder hevig of minder prioritair wordt. Wel integendeel. De deur wordt geopend naar een andere invalshoek en een breder spectrum van thema’s. De nieuwe campagne is gebaseerd op de gedachte dat de strijd tegen armoede respect voor mensenrechten vereist. Het genderaspect speelt hier vanzelfsprekend een belangrijke rol. Vrouwenrechtenschendingen blijven immers oorzaak én gevolg van armoede.

In deze Focus op Vrouwen belichten we één aspect: moedersterfte. Moedersterfte, met een tol van één vrouwenleven per minuut, is een schrijnend voorbeeld van een schending en wordt dan ook een sleutelthema in de campagne.

Ook Amnesty International Vlaanderen wil een sterke focus leggen op dit onrecht. Omdat vrouwen niet verondersteld worden te sterven net op het moment dat ze leven geven. Omdat de dood van meer dan een half miljoen vrouwen per jaar voorkomen kan worden. Omdat sterfte in het kraambed een naam heeft: armoede.

In Peru blijken vooral arme en inheemse vrouwen tijdens de zwangerschap te sterven bij gebrek aan toegang tot kwalitatieve, bereikbare en cultureel aanvaardbare gezondheidszorg. Nicaragua stelde in 2008 een totaalverbod op abortus in, ook na verkrachting of wanneer gevaar dreigt voor het leven van de moeder.

Wederom brengen we een vrouwenrechtenschending in kaart die raakt omwille van haar discriminerende, wijdverspreide én vermijdbare karakter. We hopen via dit heuse themanummer rond moedersterfte een licht te werpen op deze problematiek en haar achtergrond.

Auteur: 
Themateam Vrouwenrechten - Anke Van Vossole
hier niet op duwen