Focus op Vrouwen september 2008

Focus op Vrouwen september 2008

Dit jaar, 2008, is het alweer 60 jaar geleden dat de Belgische vrouwen het recht verwierven om te stemmen. Dit jaar getuigt van 60 jaar zwoegen van de verschillende vrouwenbewegingen. Een gelegenheid om met recht en reden te vieren!

2008 ook een geweldig jaar voor Amnesty International Vlaanderen, aangezien het een jaar is waar in we een plaatsje verwerven in ‘The Guinness Book of Records’ als ‘The worlds largest flaming image using candles’. Een actie die mede ter ere van de Tiananmen Moeders werd opgezet.

Ook vieren we verder in deze editie van de Focus op vrouwen een ware (r)evolutie in ons rechtssysteem, meer bepaald Resolutie 1820! Een resolutie die uitvoerig aandacht besteedt aan de indicaties en consequenties van seksueel geweld. Resolutie 1820 is een nader gespecificeerde versie van resolutie 1325, die de participatie van vrouwelijke actoren in het vredesproces tracht te promoten.

Nog verder in deze editie vatten we voor de boekbespreking een reis aan doorheen Zuid-Soedan, via Ethiopië naar Kenia waar we Valentino Achak Deng volgen op zijn reis doorheen het leven. Een leven dat op vele momenten harder lijkt dan een menselijk wezen bij machte is te verduren, maar dat zich toch vertaalt in een verhaal van hoop en een allesoverheer send geloof in de menselijke veerkracht. Ja, in deze editie hebben we veel te vieren, maar toch nog wel wat om van te dromen.

Martin Luther King Jr. begon vele van zijn speeches met ‘I have a dream’… Een vrij bestaan voor allen, zowel vrouwen als mannen. Dat is een droom of na te streven, een ideaal om naar te hunkeren en een idee dat, eens het is ontsproten, verder leeft in de onsterfelijkheid van onze menselijke hoop…

Auteur: 
Themateam Vrouwenrechten
hier niet op duwen