Focus op Vrouwen maart 2012

Focus op Vrouwen maart 2012

Uit de beweging

De editie van maart 2012 van Focus op Vrouwen, de driemaandelijkse nieuwsbrief van het Amnesty International Vrouwenrechtenteam.

Editoriaal

Het is weer zover, het hoogtepunt voor al wie vrouwenrechten nauw aan het hart draagt is weer in zicht: 8 maart, internationale vrouwendag. Niet geheel onverwacht plaatst Amnesty Internatio­nal deze dag dit jaar in het teken van de ‘Arabische Lente’.

De stemmen van vrouwen waren tijdens de protesten immers luid en duidelijk aanwezig. Zij streden zij aan zij met mannelijke ac­tivisten en droegen daar vaak zwaar de gevolgen van. In deze Focus op Vrou­wen wordt toegelicht waarom blijvende aandacht voor vrouwenrechten in de regio broodnodig is.

Onze boekentip speelt zich eveneens af in de Arabische wereld. Lisa de Bode vertrok na de aan­vang van de Arabische revolutie begin vorig jaar naar Saoedi-Arabië en Egypte om te onderzoeken wat er tijdens de 10 jaren sinds 9/11 veranderd is op het vlak van vrouwenrechten in de Arabi­sche wereld. Haar verhaal lees je in ‘De stille revolutie’.

Voorts is onze schrijfac­tie een oproep om jullie te betrekken in de strijd voor vrouwenrechten in de Ara­bische wereld. In een artikel over Amina Wadud kan je trouwens lezen waarom islam en feminisme elkaar niet nood-zakelijk uitsluiten.

Een tweede thema waarop we focus­sen in deze editie, is de straffeloosheid die al 45 jaar lang heerst ten aan­zien van seksueel geweld tijdens het Colombiaanse gewapende conflict. Het Vrouwenrechtenteam slaat de handen in elkaar met het Colombiateam om aandacht te vragen voor dit thema. Onder het motto ‘Colombia, een boon voor vrouwenrechten’, zullen dit jaar verschillende acties op touw gezet worden. Lees alvast binnenin de hoofd­punten uit het Amnesty-rapport over de situatie in Colombia.

Om te beginnen snijden we een ander belangrijk onderwerp aan. Zo blijft de positie van vrouwen in het licht van klimaatwijziging een belangrijke maar miskende thematiek die een enorme uitdaging zal vormen in de toekomst.

Focus op Vrouwen ontvangen?

Schrijf je in op de digitale versie van Focus op Vrouwen via de rechterkolom op deze pagina.

Focus op Vrouwen op papier ontvangen? Stuur een e-mail met je naam en adresgegevens naar Databeheer@aivl.be en vermeld 'Inschrijving Focus op Vrouwen'.

Auteur: 
Themateam Vrouwenrechten
hier niet op duwen