Focus op Vrouwen maart 2007

Focus op Vrouwen maart 2007

Dit maartnummer van Focus op Vrouwen staat in het teken van de Internationale Vrouwendag van 8 maart.

De IV werd voor het eerst uitgeroepen door Clara Zetkin op de internationale vrouwenconferentie te Kopenhagen in 1910. De aanleiding hiervoor was de massale staking van de vrouwen uit de textiel-en kledingindustrie in de Verenigde Staten. Zij eisten een achturige werkdag, betere arbeidsomstandigheden en kiesrecht. Vooral de strijd voor algemeen kiesrecht stond aanvankelijk centraal in de daaropvolgende vrouwendagen en jaarlijkse demonstraties in een toenemend aantal landen.

Er kwam een einde aan de traditie van de IV met de Eerste Wereldoorlog, tot de feministische beweging van de jaren zestig de draad weer opnam. Sinds de jaren zeventig wordt 8 maart weer aangegrepen door talloze vrouwenbewegingen, actiegroepen en NGO’s wereldwijd, om bepaalde aspecten van de vrouwenemancipatie en vrouwenrechten extra onder de aandacht te brengen.

Amnesty International Vlaanderen voert al jaren actie voor vrouwenrechten in het kader van de Stop Geweld Tegen Vrouwen-campagne en daarbuiten, en niet enkel op 8 maart. Amnesty International en Amnesty Vlaanderen gebruiken die belangrijke dag wel ieder jaar om een bepaalde problematiek extra in het daglicht te stellen. Dit jaar vragen we aandacht voor het lot van de vrouwen van Ciudad Juárez in Mexico. Het is niet de eerste keer, maar zoals jullie verder kunnen lezen, blijft het moorden aanhouden en laat een structurele aanpak door de Mexicaanse regering op zich wachten.

Dat de werkomstandigheden van vrouwen nog lang niet overal verbeterd zijn sinds de actie van de Noord-Amerikaanse vrouwen in 1910, blijkt uit onze briefschrijfactie voor huishoudbedienden in Indonesië. Zij zijn niet alleen geregeld het slachtoffer geweld, maar ook van economische uitbuiting.

Verkrachting als oorlogswapen is het onderwerp van een artikel over de toestand in Darfoer, waar het aantal verkrachtingen drastisch toeneemt telkens de vijandigheden in het aanslepende gewapend conflict oplaaien.

Maar gelukkig is er ook wat goed nieuws. Een tijdje geleden lanceerde Amnesty International, Amnesty Vlaanderen incluis, een ludieke actie om de slachtoffers van huiselijk geweld in Wit-Rusland een hart onder de riem te steken: de wereldwijde chocoladeketting. Die actie is een succes en loopt nog steeds.

Auteur: 
Themateam Vrouwenrechten
hier niet op duwen