Focus op Vrouwen juni 2007

Focus op Vrouwen juni 2007

In deze juni editie van de Focus op Vrouwen lijkt er op het eerste gezicht weinig opbeurends te melden op het gebied vrouwenrechten. Is het dan weer allemaal kommer en kwel? Misschien toch niet.

De rode draad die in dit nummer door ieder van de schrijnende verhalen en rapporten loopt, is dat alle onrecht en vrouwenrechtenschendingen ten spijt, de vrouwen die door geweld en andere mensenrechtenschendingen getroffen worden, zelden of nooit lijdzaam ondergaan en dat dit vroeg of laat vruchten afwerpt.

In zekere zin lijkt Ivoorkust wel een schoolvoorbeeld van hoe geweld vrouwen treft in conflictsituaties. Het zijn echter toestanden zoals die beschreven in “Seksueel geweld in Ivoorkust” die centraal staan in de Stop Geweld Tegen Vrouwen-campagne die Amnesty International met veel inzet voert sinds 2004. Het feit dat de gebeurtenissen in Ivoorkust het onderwerp uitmaken van een Amnesty rapport en zo wereldkundig gemaakt worden, is een stap in de goede richting.

Hetzelfde geldt voor de schrijfactie die we in dit nummer voeren voor de inheemse vrouwen in de V.S. die nog veel meer dan andere Noord-Amerikaanse vrouwen getroffen worden door geweld. Zij hebben trouwens het heft al in eigen handen genomen en een wet die hen meer bescherming moet bieden afgedwongen. Nu komt het er op aan die wet te doen naleven.

Ook resolutie 1325 van de VN-veiligheidsraad die de rol van vrouwen in vredesprocessen centraal stelt, wijst op de positieve kracht van vrouwen. De campagne ‘Vrouwenkracht is Vredesmacht’ spoort België, als niet-permanent lid van de VN Veiligheidsraad voor de periode 2007-2008 aan, om de aandacht voor vrouwen in vredesprocessen wereldwijd bovenaan de politieke agenda te plaatsen.

Hoewel de situatie van vrouwen in Irak er op achteruit lijkt te gaan in plaats van vooruit, zijn er ook daar vrouwen als Riverbend (zie boekbespreking), die die toestand aanklagen en in het nieuws brengen.

En tot slot, ook initiatieven als “Open doek” dragen hun steentje bij. Zij tonen aan dat de schending van vrouwenrechten een wereldwijd probleem is, maar evenzeer dat de strijd tegen die schendingen wereldwijd ondersteund wordt en op veel verschillende niveaus. Doorzetten dus, en schrijf ze!

Auteur: 
Themateam Vrouwenrechten
hier niet op duwen