Focus op Vrouwen december 2011

Focus op Vrouwen december 2011

Uit de beweging

De editie van december 2011 van Focus op Vrouwen, de driemaandelijkse nieuwsbrief van het Amnesty International Vrouwenrechtenteam.

Editoriaal

In deze laatste Focus van 2011 blikken we terug op een hoogtepunt waarmee we een jaar begonnen: de oprichting van UN Women. We vernamen immers dat de nieuwste telg van de VN-familie af te rekenen heeft met financiële groeipijnen. Welke impact heeft dit op de werking van het agentschap?

Goed nieuws komt deze keer vanuit Guatemala en Mexico, waar belangrijke arresten werden geveld tegen militairen. Beide landen scheppen hiermee belangrijke precedenten voor de bestraffing van soldaten die zich schuldig hebben gemaakt aan vrouwenrechtenschendingen. Een lichtpunt!

Vrouwenrechten in Afghanistan vragen eveneens om hernieuwde aandacht. Gedurende de voorbije tien jaar moeizaam verworven overwinningen dreigen immers teloor te gaan indien de huidige vredesonderhandelingen vrouwenrechten, vrede en veiligheid niet centraal stellen.

Ook kijken we terug naar de situatie in Sierra Leone. In september bracht Amnesty een vervolgrapport uit op het rapport van 2009 waarin de autoriteiten werden opgeroepen de dringende verloskundige zorgen in het land te verbeteren. Hebben de intussen genomen maatregelen een verschil kunnen maken? Amnesty ziet nog heel wat problemen op het vlak van implementatie en monitoring. Roep samen met ons de Minister van Gezondheid in Sierra Leone op om een toezichtsysteem in te stellen!

Wie op zoek is naar leesvoer kan tot slot in ‘Over­Hoop’ van Dirk Tieleman Vlaamse en allochtone vrouwen aan het woord horen over emancipatie, nu en dertig jaar geleden.

Focus op Vrouwen ontvangen?

Schrijf je in op de digitale versie van Focus op Vrouwen via de rechterkolom op deze pagina.

Focus op Vrouwen op papier ontvangen? Stuur een e-mail met je naam en adresgegevens naar Databeheer@aivl.be en vermeld 'Inschrijving Focus op Vrouwen'.

Auteur: 
Themateam Vrouwenrechten