Focus op Vrouwen december 2008

Focus op Vrouwen december 2008

Als Themateam Vrouwenrechten van Amnesty International Vlaanderen stellen wij jullie met enige fierheid en heel veel enthousiasme onze vernieuwde versie van Focus op Vrouwen voor. Op meer pagina's en met meer kleur willen we ons doel nog beter realiseren: een realistisch beeld schetsen van de situatie van vrouwen en hun rechten op deze wereld.

Vanaf nu vind je binnenin steeds een Focus-dossier dat specifieke aandacht besteedt aan een bepaald thema. Deze keer nemen we de internationale instrumenten ter verdediging van mensen- en vrouwenrechten onder de loep. Op 10 december vieren we immers de 60e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Voorzitter Eva Brems blikt in een interview terug op 60 jaar mensen- en vrouwenrechten. Het nieuwe jaar heeft bovendien nog een verjaardag in petto. In 2009 zal het 30 jaar geleden zijn dat de Conventie voor de Eliminatie van alle Vormen van Discriminatie tegen Vrouwen werd aangenomen.

Onze nieuwsbrief blijft aandacht vragen voor mensenrechtenschendingen tegen vrouwen. In Brazilië lijden vrouwen onder het geweld in de sloppenwijken. Noord-Kivu kent een heropflakkering van verkrachtingen: vrouwen en meisjes worden er slachtoffer van extreem fysiek en seksueel geweld. Daarnaast willen we je echter ook inlichten over iedere stap in de goede richting, zoals een recent voorstel van resolutie ter bestrijding van eerwraak in België. En uiteraard zal je ook in de toekomst steeds een voorstel voor actie terugvinden, en tips over een boek, film of tentoonstelling rond vrouwen. Veel plezier gewenst met deze vernieuwde Focus!

Auteur: 
Themateam Vrouwenrechten