Focus op Vrouwen december 2007

Focus op Vrouwen december 2007

Ieder jaar in augustus hangen de slogans al in de supermarkten, grootwarenhuizen, kledingzaken en boekenwinkels: TERUG NAAR SCHOOL.

Het doet menig kind en adolescent zuchten en steunen. Daar zijn ze weer: de vakantie is amper halverwege en de schoolpoort doemt weer voor ons op. De slogan zou ook de titel kunnen zijn van het hoofdartikel van deze Focus op vrouwen, maar dan in een heel andere context en zou eigenlijk moeten luiden: WIJ WILLEN (TERUG) NAAR SCHOOL! Het Safe Schools for Girls-project van Amnesty International wil een einde stellen aan de discriminatie die meisjes wereldwijd ondervinden wanneer ze ‘gewoon’ naar school proberen te gaan.

Onderwijs is een mensenrecht dat aan veel kinderen ontzegd wordt om veel verschillende redenen, armoede is daarbij een doorslaggevende factor, maar voor meisjes is recht op onderwijs weer iets problematischer dan voor jongens. Recent onderzoek verricht door Amnesty International legt de complexiteit en de omvang van het probleem bloot. De graad en aard van het geweld dat meisjes op weg naar school en op school ondervinden kunnen sterk verschillen, maar het probleem is altijd nauw verbonden met de status van de vrouw in de maatschappij, gekoppeld aan de welvaart en politieke situatie in die maatschappij. Het gebrek aan ‘veilig onderwijs’ voor meisjes moet, zo stelt de recente action circular van Amnesty International, dus geïntegreerd worden in de strijd tegen geweld op vrouwen in het algemeen en moet zowel op school gevoerd worden als binnen een ruimere maatschappelijke context.

In deze Focus vragen we bijzondere aandacht voor dit probleem, maar ook voor een thema dat al van meet af aan centraal staat in de Stop Geweld Tegen Vrouwen-campagne: geweld in post-conflictsituaties, met name in het gebied van de Grote Meren. Onze briefschrijfactie klaagt het aanhoudende geweld aan in Burundi, waar de toestand in ‘vredestijd’ niet veel lijkt te verschillen van die in oorlogstijd. Aan schoollopen kan hier door veel meisjes zelfs niet gedacht worden. In Burundi heerst een permanent klimaat van straffeloosheid en riskeren veel vrouwen hun leven wanneer ze een voet uit huis zetten, sterker nog, ook thuisblijven biedt geen garanties. Jullie brieven kunnen mee het verschil maken.

Auteur: 
Themateam Vrouwenrechten
hier niet op duwen