Feit of Fictie?: Alles wat je moet weten over de karavaan die op weg is naar de VS door Mexico

Feit of Fictie?: Alles wat je moet weten over de karavaan die op weg is naar de VS door Mexico

Persbericht

Duizenden migranten, afkomstig van het Centraal-Amerikaanse Honduras zijn sinds midden oktober te voet onderweg naar Mexico of de VS. Er circuleren heel wat fabels over de motieven van deze zogenaamde karavaan. Amnesty International onderzocht de situatie ter plekke en onderscheidt de feiten van de fictie. De oorsprong van de migrerende karavaan ligt bij het ernstige geweld en de onleefbare armoede in Honduras en de omliggende gebieden.

FICTIE: De toestroom aan vluchtelingen zal blijven toenemen als Mexico of de Verenigde Staten mensen niet terugdringt of vasthoudt. 
FEIT: Er zijn nauwelijks aanwijzingen dat toenemende grensbeperkingen effect hebben op de beslissing van mensen om al dan niet hun land te verlaten.


In de meeste gevallen spreken we immers over mensen die gewoon geen andere keuze hebben dan hun huizen te verlaten. Het gaat om immers om mensen die noodgedwongen op zoek moeten naar een veilige plaats om te leven, ondanks het strenge beleid van Mexico en de VS of andere landen die nog steeds veiliger zijn dan het hunne. 


De omstandigheden die mensen ertoe drijven om te vluchten zijn onder meer:

  • Geweld;
  • Afpersing door georganiseerde criminele groepen;
  • Gebrek aan bescherming door hun overheid; 
  • Precaire levensomstandigheden.

De enige manier om deze massale stroom van duizenden mensen in te dijken, is door hun regeringen te appelleren om manieren te vinden om de mensenrechten van hun bevolking te beschermen. Honduras is het land met één van de hoogste moordcijfers van heel Latijns-Amerika en zelf in de hele wereld. Het moordpercentage ligt er maar liefst 800 procent hoger dan in de Verenigde Staten. 


Amnesty International is niet gekant tegen het gebruik van grenscontroles door de autoriteiten, maar deze moeten wel wettelijk verlopen en met respect voor de mensenrechten, inclusief het recht van ieder mens om asiel aan te vragen. De hardhandige grenscontroles die tijdens de afgelopen 30 jaar door de Amerikaanse regering werden uitgevoerd, zijn niet effectief gebleken in het verminderen van migratie. Integendeel ze veroordelen mensen alleen maar tot meer precaire en levensgevaarlijke routes die mensenlevens op het spel zetten en smokkelnetwerken voeden.
 

FICTIE: De mensen in de karavaan zijn op zoek naar geld, betere lonen en zullen jobs stelen van de burgers in de landen waar ze arriveren. 
FEIT: Armoede is een beduidend probleem en kan zeker de beslissing, om Honduras of andere landen te verlaten, beïnvloeden. Maar de redenen om hun thuisland te verlaten zijn vaak urgenter dan eenvoudige economische redenen en gaan vaak over een beslissing op leven en dood. 

Het overgrote deel van de karavaan die de afgelopen dagen Honduras heeft verlaten, is op zoek naar een veiligere plek om te leven. Hun levens zijn waarschijnlijk in gevaar. Doodsbedreigingen zijn in Honduras immers schering en inslag en wanneer je weigert toe te geven aan de gewelddadige en criminele groeperingen wordt je lastiggevallen en met de dood bedreigd. Winkeliers, buschauffeurs en krantenverkopers, worden door deze gewelddadige groeperingen vaak met geweld afgeperst. Men rekruteert hiervoor zelfs kinderen, eveneens met geweld.


Honduras is een relatief klein land: de grootte is vergelijkbaar met Griekenland. Wanneer iemands leven in gevaar is, is het geen sinecure om te ontsnappen. De gewelddadige groeperingen zijn verspreid over het land en vinden steeds een manier om iemand te traceren. Amnesty International documenteerde al meermaals getuigenissen van individuen en families die hun land van herkomst moesten ontvluchten, vanwege gewelddadige bedreigingen. Ze hebben internationale bescherming nodig. 
 

FICTIE: Leden van de karavaan vormen een veiligheidsbedreiging voor Mexico of de Verenigde Staten. 
FEIT: Er is geen bewijs dat aantoont dat de aankomst van families, asielzoekers of vluchtelingen zou resulteren in een toename van criminaliteit, noch in Mexico, noch in de Verenigde Staten. 


Integendeel zelfs. Er bestaan talloze studies over de VS, die aantonen dat de regio’s die de hoogste aantallen vluchtelingen of migranten mocht ontvangen, over het algemeen net de laagste misdaadcijfers in het hele land hebben. In het geval van Mexico lijkt het erop dat er geen bewijsmateriaal bestaat dat de aankomst van mensen uit Centraal-Amerika invloed heeft op de criminaliteit. 


Bovendien bestaat de karavaan, zoals gezien op de foto’s, uit honderden kinderen en gezinnen. We spreken hier niet over machtsgroeperingen en veiligheidsrisico’s. We spreker over mensen in échte noodsituaties. Buschauffeurs, winkeliers, studenten, tieners, etc.

FICTIE: Mensen die hopen asiel te krijgen zodra ze de zuidgrens van de VS bereiken, mogen niet worden binnengelaten.
FEIT: Volgens Amerikaans recht en internationaal recht moet iedereen die asiel zoekt bij aankomst in de Verenigde Staten ontvangen worden, toestemming krijgen om asiel aan te vragen en doorverwezen worden naar een asielfunctionaris voor de herziening van hun claim.


Het terugdringen van deze mensen, zou betekenen dat de Amerikaanse overheid de wet overtreedt. Mensen doen terugkeren naar situaties waarin hun leven of veiligheid op het spel komt te staan, is niet alleen wreed, maar wel degelijk onwettig. De Mexicaanse autoriteiten moeten mensen beschermen die wegvluchten van het gevaar uit eigen land en de rechten van iedereen in de karavaan verzekeren. Het opsplitsen van families die asiel aanvragen en kinderen opsluiten, zijn mensenrechtenschendingen.

Wanneer de karavaan de grens met de Verenigde Staten bereikt, hebben de Amerikaanse autoriteiten diezelfde verplichtingen. 
Deze karavaan vormt geen bedreiging voor de veiligheid. Het is een groep van mensen van vlees en bloed. Het zijn gezinnen, met angsten, dromen en hoop. Stuk voor stuk verdienen ze veiligheid. 

Vraag de Mexicaanse overheid om mensen niet terug te sturen naar een land waar hun veiligheid in gedrang komt en kinderen niet op te sluiten.