Europees Hof: discriminerende Hongaarse ngo-wet is in strijd met Europees recht

Europees Hof: discriminerende Hongaarse ngo-wet is in strijd met Europees recht

Goed nieuws

Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de Hongaarse wet over buitenlandse financiering van non-gouvernementele organisaties in strijd is met het Europees recht. Het is van belang dat Hongarije de onderdrukkende wet nu snel intrekt.

‘De beslissing is een klap voor de Hongaarse autoriteiten die zich inspanden om kritische maatschappelijke organisaties te stigmatiseren en te ondermijnen,’ zegt Dávid Vig van Amnesty Hongarije.

‘De wet die ngo’s verlicht aan te geven als ze geld uit het buitenlands ontvangen, was ernooit op gericht om het witwassen van geld en internationaal terrorisme tegen te gaan, zoals de regering beweerde. In plaats daarvan was het een poging om kritiek tegen te gaan en om de publieke steun te laten afnemen voor organisaties die zich inzetten voor mensenrechten, gerechtigheid en gelijkheid. Het is van vitaal belang dat het Hongaarse Constitutionele Hof deze onderdrukkende wet nu snel intrekt,’ zegt Vig.

Discriminerend en ongerechtvaardigd

Het Hof van Justitie van de EU verklaarde dat de Hongaarse wetgeving inzake ‘buitenlandse financiering’ in strijd is met het EU-recht en noemde de wetgeving discriminerend en ongerechtvaardigd en in strijd met het vrije kapitaalverkeer. Bovendien oordeelde het Hof dat de wet het recht op vrijheid van vereniging, het recht op respect voor het privé- en gezinsleven en de bescherming van persoonsgegevens schendt.

Amnesty Hongarije

De wet dwingt ngo’s die meer dan 20.815 euro direct of indirect uit het buitenland ontvangen zichzelf te bestempelen als een ‘organisatie die geld uit het buitenland ontvangt’. Ook moeten zij op al hun publicaties en op hun website vermelden dat zij een organisatie zijn die financiële steun vanuit het buitenland ontvangt.

Drieëntwintig organisaties die door de wet zijn getroffen, waaronder Amnesty Hongarije, vroegen het Hongaarse Constitutionele Hof nog eens goed naar de wet te kijken. Het Hof stelde de behandeling van het verzoek uit in afwachting van het oordeel van het Europees Hof.

De drieëntwintig ngo’s hebben ook een zaak aangespannen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

hier niet op duwen