Europees Hof bevestigt dat terugkeer naar Soedan in strijd was met mensenrechten

Europees Hof bevestigt dat terugkeer naar Soedan in strijd was met mensenrechten

Persbericht

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat België in 2017 het internationaal recht heeft geschonden bij het terugsturen van een Soedanese man naar Soedan. België nodigde toen Soedanese veiligheidsfunctionarissen uit om identificaties uit te voeren. 

Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen reageert:

"De uitspraak van het Hof legt een resem schrijnende fouten van de Belgische autoriteiten bloot die er uiteindelijk toe hebben geleid dat een man teruggestuurd werd zonder dat werd ingeschat wat de risico’s waren. De Belgische autoriteiten brachten M.A. in gevaar door de deportatie vluchtig te willen afhandelen en niet na te gaan of de man bij terugkeer een reëel risico liep om blootgesteld te worden aan mensenrechtenschendingen, wat een flagrante inbreuk is op het internationaal recht.”


"Deze beslissing van het Hof moet de Belgische overheid aanzetten tot actie. De Belgische autoriteiten zeggen dat ze de afgelopen jaren een aantal van hun praktijken hebben bijgestuurd, maar de nieuwe regering moet garanderen dat er effectief geen mensen meer worden teruggestuurd naar plaatsen waar ze gevaar lopen."

Wies De Graeve, directeur Amnesty International Vlaanderen

"Het vonnis van vandaag gaat ook in op de rol van de Soedanese overheidsfunctionarissen. Zij kregen van de Belgische autoriteiten toestemming om naar België te reizen om de terugkeer van M.A. naar Soedan te vergemakkelijken en mochten met M.A. praten zonder dat de Belgische autoriteiten daar toezicht over hielden.”

“Het vonnis moet ook een waarschuwing zijn voor alle EU-landen die graag meer inzetten op terugkeer: de risico’s mogen daarbij niet genegeerd worden.”

M.A. was een van de tien Soedanezen die tussen oktober en december 2017 werden teruggestuurd naar Soedan. Amnesty International heeft zich toen kritisch uitgelaten in een public statement dat vandaag uitvoerig geciteerd wordt in de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. In het statement uitte Amnesty International kritiek op de gedwongen terugkeer naar Soedan. De organisatie stelde vast dat België het principe van non-refoulement schond. Het non-refoulement principe beschermt alle mensen, of ze nu asiel aanvragen of niet, tegen gedwongen terugkeer naar een land waar ze het risico lopen op ernstige schendingen van de mensenrechten.

ACHTERGROND

In 2017 voerden de Belgische autoriteiten een grote operatie uit om irreguliere migranten te identificeren. In het kader daarvan werden tientallen Soedanese onderdanen opgesloten. België nodigde Soedanese overheidsfunctionarissen uit om te assisteren bij de gedwongen terugkeer van deze mensen.

Tussen 18 en 27 september reisde een driekoppige delegatie vanuit Soedan naar België om er Soedanezen te identificeren. Ze kregen daarbij de hulp van de Soedanese ambassade in België. De pers rapporteerde dat de Soedanese delegatieleden agenten waren van de Soedanese Nationale Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, een staatsapparaat dat volgens Amnesty International verantwoordelijk is voor ernstige en wijdverspreide mensenrechtenschendingen.

Tussen oktober en december 2017 stuurde België 10 Soedanezen terug naar Khartoem. Volgens getuigenissen zouden sommige van hen bij aankomst mishandeld zijn door de Soedanese autoriteiten.