Eis een EU-beleid dat levens redt

Eis een EU-beleid dat levens redt

Blog

GEVANGENSCHAP, FOLTERING, UITBUITING EN VERKRACHTING MAKEN DEEL UIT VAN DE DAGELIJKSE GRUWEL WAARAAN vele VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN IN LIBIË WORDEN ONDERWORPEN. IN DE PLAATS VAN EEN EINDE TE MAKEN AAN DEZE MISBRUIKEN, HELPT EUROPA LIBIË OM MENSEN VAST TE HOUDEN IN DEZE HEL.

In Libië zitten duizenden vluchtelingen, asielzoekers en migranten vast in detentiecentra waar ze risico lopen op mishandeling, afpersing en verkrachting. Een groot deel van hen worden vastgehouden in en rond Tripoli, middenin een aanhoudend conflict. Amnesty-onderzoek toonde bovendien aan dat bij het offensief in Tripoli aanvallen uitgevoerd werden waarbij de levens van burgers, vluchtelingen en migranten in gevaar gebracht werden. Het gaat hier om mogelijke oorlogsmisdaden. 

Mensen die aan deze situatie proberen te ontsnappen door de oversteek via de Middellandse Zee te wagen, worden ofwel door de Libische kustwacht onderschept en teruggebracht naar detentiecentra, óf als niemand hen oppikt, wacht hen de verdrinkingsdood. De situatie is onhoudbaar en onaanvaardbaar

lees de VERSCHILLENDE BLOGPOSTs die telkens ÉÉN VAN ONZE EISEN BELICHTEN:

  • Alle migranten en vluchtelingen moeten bevrijd worden uit de detentiecentra, de arbitraire detentie van vluchtelingen en migranten in Libië moet stoppen. Ze moeten geëvacueerd worden naar een veilige plaats, dus ook naar Europa.

  • Er moeten voldoende zoek- en reddingsoperaties op de Middellandse Zee kunnen plaatsvinden, en reddingsngo’s moeten ongehinderd hun werk kunnen doen.

  • De samenwerking inzake migratiebeleid met Libië moet verbonden worden aan strikte voorwaarden die garanderen dat de rechten van mensen op de vlucht gerespecteerd worden.

 

  • De samenwerking met de Libische kustwacht moet beperkt worden tot wat strikt noodzakelijk is om verlies van mensenlevens te voorkomen. Een tijdeljik ontschepingssysteem moet zorgen voor de herverdeling van geredde mensen binnen de EU zodat ze onder geen beding teruggebracht worden naar Libië.

hier niet op duwen