eerste verjaardag aanslagen in Brussel en Zaventem

eerste verjaardag aanslagen in Brussel en Zaventem

Persbericht

Vandaag herdenken we de eerste verjaardag van de bloedige aanslagen in de luchthaven van Zaventem en de metrohalte Maalbeek. Onze gedachten zijn bij de slachtoffers en hun dierbaren. 

Onze overheden hebben de plicht om, in lijn met de mensenrechten, maatregelen te nemen om dergelijke aanslagen te voorkomen. De verantwoordelijken voor deze terreur moeten na een tijdig en grondig onderzoek voor de rechter komen.

"Slachtoffers hebben recht op erkenning, solidariteit en een waardige behandeling." 


Bovenal wil Amnesty International vandaag de mensenrechten van de slachtoffers en hun naasten benadrukken. Die rechten zijn klaar en duidelijk. Slachtoffers hebben recht op erkenning, solidariteit en een waardige behandeling. Ze hebben recht op noodhulp, voortdurende medische, psychologische, sociale en materiële ondersteuning, en informatie in een taal die ze begrijpen.

Alle slachtoffers hebben recht op een eerlijke, gepaste en tijdige schadevergoeding. Dit alles moet gemakkelijk toegankelijk zijn.

De impact van terreuraanslagen zoals die van een jaar geleden is desastreus. Zo’n terreur toont een verachting voor de mensheid. Vanuit een mensenrechtenperspectief is gerechtigheid voor zij die gedood werden, gewond raakten of geliefden verloren, essentieel.

hier niet op duwen