Dringende brief aan Premier De Croo en Minister Wilmès om Djalali te redden

Dringende brief aan Premier De Croo en Minister Wilmès om Djalali te redden

Actueel

Amnesty International schrijft samen met de VUB en ULB een dringende brief aan premier Alexander De Croo en minister Sophie Wilmès: doe al het mogelijke om Ahmadreza Djalali van de dood te redden, en doe het nu. Onze Amnesty-collega’s in Zweden en Italië doen eenzelfde oproep aan hun regering. Samen moet het mogelijk zijn.


Geachte mevrouw de Minister,
Geachte heer Eerste Minister,


De Vrije Universiteit Brussel, de Université Libre de Bruxelles en Amnesty International vragen opnieuw uw dringende aandacht voor de situatie van dr. Ahmadreza Djalali.

We vrezen immers, samen met de familie van dr. Djalali en de experten van de Verenigde Naties, dat de situatie onhoudbaar is geworden. De man riskeert te sterven als gevolg van de foltering en mishandeling waaraan hij wordt onderworpen, nog voordat hij zou worden geëxecuteerd.

België heeft de zaak op de voet gevolgd. U kent het verhaal. U weet dat de man bijna vijf jaar vastzit en – in een farce van een rechtszaak – tot de dood werd veroordeeld. Er is nochtans niet het minste bewijs dat hij betrokken was bij een misdrijf.

Sinds eind november vorig jaar is het dr. Djalali verboden om contact te hebben met zijn echtgenote, kinderen of advocaat. In al die tijd mocht hij enkel tweemaal contact hebben met familieleden in Iran. Zij rapporteren over een erg zorgwekkende fysieke en mentale achteruitgang.

Dr. Djalali spendeerde de afgelopen vier maand in een kleine isolatiecel. Hij heeft er enkel een dekentje om op te slapen. Er is 24u/24u fel licht op hem. De hele tijd is er de dreiging van executie.

Mevrouw de minister, meneer de premier, de Belgische staat is uiteraard niet verantwoordelijk voor de zeer ernstige mensenrechtenschendingen waar Ahmadreza Djalali aan wordt onderworpen – enkel de Iraanse autoriteiten zullen we daarvoor ter verantwoording blijven roepen.

U kreeg in resoluties van zowat alle parlementaire assemblees in België wel de opdracht om het mogelijke te doen om de man veilig thuis te krijgen. Meer dan honderdduizend mensen tekenden petities om dat mandaat kracht bij te zetten. Ook Vida Mehrannia, de vrouw van dr. Djalali, deed recent opnieuw een indringend e oproep aan de Belgische en andere Europese beleidsverantwoordelijken om verder actie te ondernemen.

We vragen u vandaag met aandrang om uw inspanningen te bestendigen en te versterken, gezien de urgentie van dr. Djalali's situatie. Alleen dan zullen we als burgers en politieke verantwoordelijken van dit land kunnen zeggen aan zijn echtgenote Vida en aan hun kinderen - en hopelijk ook aan Ahmadreza zelf - dat België alles heeft gedaan wat het kon om hem te redden.

Hartelijk dank bij voorbaat voor uw spoedige antwoord.
Hoogachtend,

Wies De Graeve ( Directeur A.I. Vlaanderen), Philippe Hensmans ( Directeur A. I. Belgique Francophone), Caroline Pauwels (Rector V.U.B.), Annemie Schaus (Rector V.U.B.)