Dow mag niet weglopen van Bhopal

Dow mag niet weglopen van Bhopal

Persbericht

Dow Chemical Company kan de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het gaslek in Bhopal niet van zich afschuiven door Live Earth "Run for Water" te sponsoren.

Op 2 december 1984 lekte er 24 ton gif uit een pesticidenfabriek van Union Carbide in de Indiase stad Bhopal. Als gevolg hiervan vielen bijna 25.000 doden. Meer dan 25 jaar later lijden de bewoners nog altijd onder ziekte en vervuiling. Het drinkwater is ernstig verontreinigd.

In 2001 werd Dow Chemical Company voor 100 procent eigenaar van de Union Carbide Corporation (UCC). Sindsdien eisen overlevenden en mensenrechtengroepen dat Dow samen met de Indiase overheid de vervuiling opruimt en de getroffenen schadevergoeding betaalt. Maar Dow ontkent elke verantwoordelijkheid en weigert de verplichtingen van UCC in Bhopal na te komen.

Op 18 april is Dow Chemical event partner van de Dow Live Earth Run for Water: een wereldwijd evenement voor veilig drinkwater. Organisator Live Earth wil met deze loopwedstrijden het bewustzijn over waterschaarste verhogen.

"Een evenement sponsoren dat waterschaarste wil aankaarten terwijl je zelf weigert verantwoordelijkheid te nemen over toegang tot water en medische zorg in Bhopal, het is op zijn zachtst gezegd hypocriet. Het lijkt alsof Dow zo probeert haar imago wit te wassen," zegt Audrey Gaughran, directeur van Global Issues bij Amnesty International.

"Dow probeert weg te lopen van haar verantwoordelijkheid ten aanzien van Bhopal. We kunnen niet toestaan dat het bedrijf zich verschuilt achter de sponsoring van de 'Run for Water' evenementen."

"De situatie in Bhopal roept fundamentele vragen op over de verantwoordelijkheid van bedrijven en de capaciteit en bereidheid van overheden om bedrijfs-gerelateerde schendingen van de mensenrechten aan te pakken," aldus Audrey Gaughran. "Al jaren geven de Indiase regering, UCC en Dow “de hete aardappel” door aan elkaar terwijl de mensen in Bhopal met moeite zelfs de meest elementaire voorzieningen zoals zuiver water, hebben."

Amnesty International riep Live Earth al op de sponsoring van haar event te herbekijken tenzij Dow publiekelijk toe zou zeggen zich om de sanering van Bhopal te bekommeren. Dow heeft dit niet gedaan.

Amnesty International deelt Live Earth's bezorgdheid over de gevolgen van de klimaatverandering en de dringende nood aan maatregelen ter bescherming van de mensenrechten, met inbegrip van het recht op water. Maar Amnesty vreest dat de sponsoring door Dow een ernstig risico vormt voor de geloofwaardigheid van de Live Earth Run for Water evenementen.

"Bedrijven moeten beseffen dat ze niet kunnen ontsnappen aan hun verantwoordelijkheid voor mensenrechtenschendingen in een bepaald gebied door zich elders positief te profileren. Schendingen van de mensenrechten kan je niet 'compenseren' door goede daden elders", zegt Audrey Gaughran.

Achtergrondinformatie

Op 2 december 1984 lekten kort voor middernacht duizenden tonnen giftige chemicaliën uit pesticidenfabriek van Union Carbide in Bhopal, Centraal-India. Ongeveer een half miljoen mensen werden blootgesteld aan de giftige stoffen. Tussen 7.000 en 10.000 mensen stierven onmiddellijk. In de daaropvolgende 20 jaar lieten nog eens 15.000 mensen het leven.

Meer dan 25 jaar later is de bedrijfssite in Bhopal nog steeds niet opgeruimd. Het lek en de gevolgen ervan zijn nooit grondig onderzocht. Meer dan 100.000 mensen kampen nog steeds met gezondheidsproblemen zonder aangepaste medische verzorging. De overlevenden van de giframp wachten nog altijd op een billijke schadevergoeding en volledige schadeloosstelling voor hun lijden.

De giftige stoffen hebben het grondwater in Bhopal vervuild. Duizenden mensen zijn nochtans afhankelijk van dit water voor drinkwater en andere huishoudelijke toepassingen.

Dow heeft consequent elke verantwoordelijkheid voor de verplichtingen van UCC in Bhopal ontkend. Daarentegen accepteerde Dow wel verantwoordelijkheid voor de asbest-gerelateerde verplichtingen van UCC in de Verenigde Staten.

Amnesty International werkt samen met organisaties zoals de International Campaign for Justice in Bhopal ter ondersteuning van nabestaanden en activisten in Bhopal. We eisen gerechtigheid, verantwoording en een einde aan de 25 jaar mensenrechtenschendingen.

Op 26 maart 2010 maakte Amnesty International per brief aan Live Earth haar bezorgdheid over de betrokkenheid van Dow in de "Run for Water" over. De organisatie heeft geen antwoord ontvangen op deze brief.