Doodstrafcijfers 2007: stop geheime executies

Doodstrafcijfers 2007: stop geheime executies

Persbericht

In 2007 werden minstens 1.200 mensen geëxecuteerd. Amnesty drukt grote bezorgdheid uit over het feit dat nog veel meer mensen in het geheim werden geëxecuteerd in landen zoals China, Mongolië en Vietnam. Dit staat te lezen in een nieuw rapport van Amnesty met cijfergegevens over de doodstraf.

Volgens het rapport 'Death Sentences and Executions in 2007' werden minstens 1.252 mensen geëxecuteerd in 24 landen. Minstens 3.347 mensen werden ter dood veroordeeld in 51 landen. Dit zijn minimumcijfers. De werkelijke aantallen liggen hoger. Naar schatting zitten over de hele wereld tussen 18.000 en 27.500 mensen in de gevangenis te wachten op hun executie.

Momenteel hebben 135 landen de doodstraf afgeschaft in wet of praktijk. In 2007 schaften Albanië, de Cookeilanden en Rwanda de doodstraf af voor alle misdaden. Kyrgyzstan schafte de doodstraf af voor misdaden van gemeen recht.

In een aantal landen is het aantal executies toegenomen. Iran executeerde minstens 317 mensen, Saoedi-Arabië 143 en in Pakistan 135. In 2006 executeerden deze landen respectievelijk 177, 39 en 82 mensen.

88 procent van alle geregistreerde executies vonden plaats in vijf landen: China, Iran, Saoedi-Arabië, Pakistan en de Verenigde Staten. De VS executeerde exact 42 mensen in 2007. Saoedi-Arabië telde het hoogste aantal executies per capita, gevolgd door Iran en Libië. Amnesty is op de hoogte van minstens 470 executies in China, het hoogste absolute aantal. Het reële cijfer ligt echter ongetwijfeld nog een stuk hoger.

In China, de wereldleider wat betreft executies, zijn cijfergegevens over de doodstraf staatsgeheim. De wereld en de Olympische gasten kunnen slechts raden naar het ware doodstrafcijfer. Alleen de Chinese autoriteiten weten exact hoeveel mensen gedood werden met de goedkeuring van de staat.

"Het geheime gebruik van de doodstraf moet stoppen. De sluier van geheimhouding die de doodstraf omringt moet worden opgeheven," zegt Amnesty International.

In 2007 voerden verschillende landen executies uit voor misdaden die gewoonlijk niet als crimineel worden beschouwd. Andere mensen werden ter dood veroordeeld na een oneerlijk proces. Een paar voorbeelden:

  • In juli werd Ja'Far Kiani, vader van twee kinderen, in Iran voor overspel tot de dood gestenigd.

  • In oktober werd een 75-jarige fabrieksmanager uit Noord-Korea doodgeschoten door een vuurpeloton omdat hij geen verklaring kon geven over de achtergrond van zijn familie, omdat hij zijn eigen geld investeerde in de fabriek, zijn kinderen als manager aanstelde en internationale telefoongesprekken voerde.

  • In november werd Egyptenaar Mustafa Ibrahim in Saoedi-Arabië onthoofd voor hekserij.

Drie landen – Iran, Saoedi-Arabië en Jemen – executeerden minderjarigen, wat in strijd is met het internationaal recht.

Maar 2007 was ook het jaar waarin de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie stemde om het gebruik van de doodstraf te stoppen: 104 mensen stemden voor, 54 tegen en 29 onthielden zich.

"De Algemene Vergadering van de VN nam een historische beslissing. Ze riep alle landen van de wereld op om geen mensen meer te executeren. De resolutie werd goedgekeurd met een overgrote meerderheid. Dit toont aan dat een globale afschaffing van de doodstraf mogelijk is," zegt Amnesty International.

Meer informatie op www.amnesty.org/en/death-penalty

hier niet op duwen