Afbeelding
De grootste mensenrechtencampagne ter wereld
Persbericht

De grootste mensenrechtencampagne ter wereld

30 november 2018

Tijdens de maand december organiseert Amnesty International wereldwijd opnieuw een briefschrijfmarathon tegen onrecht. De meer dan 5,5 miljoenen brieven, kaartjes en handtekeningen misten vorig jaar allerminst hun doel.

Er werd in 2017 voor tien mensen geschreven en allen voelden ze de impact van de Schrijfmarathon. De campagne focust dit jaar op dappere vrouwen die onder vuur liggen omdat ze opkomen voor de rechten van anderen.Briefschrijfacties zitten in het DNA van Amnesty International. Doorheen heel het jaar schrijven Amnesty-supporters voor mensen in nood. Gemiddeld één op vier van die acties is succesvol: een onschuldige gevangene wordt vrijgelaten, een doodstraf wordt omgezet in een celstraf, folterpraktijken worden stopgezet of onderzocht, gebrekkige wetgeving wordt aangepast, een belaagde mensenrechtenactivist krijgt bescherming, …In december schakelen Amnesty-supporters een versnelling hoger tijdens de jaarlijkse Schrijfmarathon. Wereldwijd worden er dan massaal veel brieven en kaartjes verstuurd om te protesteren tegen enkele frappante mensenrechtenschendingen. Dat kan handgeschreven zijn of digitaal op de computer of smartphone. Per schrijfactie kunnen mensen een brief sturen naar de machthebbers van het land in kwestie on hen te vragen een einde te maken aan het onrecht. Maar daarnaast kan iedereen ook een solidariteitsboodschap bezorgen aan het individu dat onrechtmatig wordt behandeld.

Successen van Schrijfmarathon 2017

Het succesgehalte van de Schrijfmarathon in december 2017 overschreed ruim het gemiddelde. Vorig jaar werd er over heel de wereld geschreven voor tien mensenrechtenverdedigers wiens rechten geschonden werden. De meer dan 5,5 miljoen brieven, kaartjes en handtekeningen betekenden een stijging van 18% tegenover de Schrijfmarathon van 2016. In Vlaanderen was de Schrijfmarathon 2017 goed voor 111.597 brieven en acties, meer dan het dubbele van het aantal in 2016.De collectieve impact van deze miljoenen brieven en berichten is voor de betrokken mensenrechtenverdedigers en hun omgeving ontegensprekelijk groot. Eén van hen is de voorzitter van Amnesty Turkije, Taner Kiliç. Hij zat 432 dagen in de gevangenis toen in augustus 2018 eindelijk het verlossende bericht kwam dat hij werd vrijgelaten. Bijna 875.000 mensen hebben tijdens de Schrijfmarathon van 2017 een brief of boodschap gestuurd naar de Turkse autoriteiten om de vrijlating te eisen van Taner en andere mensenrechtenverdedigers. “Dat mensen uit de hele wereld, van Benin tot Noorwegen, onder de hete zon en in de vrieskou, mij steunden, was voor mij in de gevangenis een zeer opbeurende gedachte”, was zijn reactie.Opmerkelijk was ook de vrijlating, in april 2018, van de online activist Mahadine in Tsjaad. Hij zat meer dan 18 maanden gevangen omdat hij de regering economisch wanbeleid had verweten en riskeerde levenslang. Maar dat was buiten de ruim 690.000 mensen gerekend die via de Schrijfmarathon vorig jaar zijn vrijlating eisten.Zelfs als er geen tastbaar resultaat volgt, bieden de schrijfacties ook hoop en steun. De broer van Shackelia Jackson werd door de Jamaicaanse politie doodgeschoten. Haar strijd voor een onafhankelijk onderzoek werd vorig jaar tijdens de Schrijfmarathon ondersteund door een half miljoen mensen. De internationale solidariteit geeft haar de kracht om haar strijd voor gerechtigheid verder te zetten.Alle positieve resultaten van de Schrijfmarathon 2017: klik hier.

Vrouwen op de bres voor mensenrechten zelf slachtoffer

Dit jaar richt Amnesty International de schijnwerpers tijdens de Schrijfmarathon op acht moedige vrouwen, stuk voor stuk felle verdedigsters van mensenrechten in hun land. Maar net omdat ze opkomen voor mensenrechten zijn ze zelf ook het slachtoffer van onrecht. Meer dan ooit zelfs krijgen ze vandaag te maken met intimidatie, misbruik en geweld, worden ze aangevallen, gevangen genomen, gefolterd en zelfs vermoord.

Lees ook

Meer nieuws