CUBA: Gewetensgevangene voorwaardelijk vrijgelaten

CUBA: Gewetensgevangene voorwaardelijk vrijgelaten

Goed nieuws

Gewetensgevangene en milieuactivist Dr. Ariel Ruiz Urquiola, was op 8 mei van dit jaar in Cuba veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar wegens "belediging".

Op 3 juli werd hij voorwaardelijk in vrijheid gesteld. Hij is een doctor in de biologie die voordien werkte als onderzoeker aan de Universiteit van Havana.

Volgens de documenten die Amnesty International kon inkijken, hebben de gevangenisautoriteiten Ariel voorwaardelijk in vrijheid gesteld nadat hij gedurende een lange periode in hongerstaking was gegaan.

In Cuba worden personen die een gevangenisstraf uitzitten, uitsluitend wegens het uitdrukken van hun mening, wel vaker vrijgelaten op grond van een "licencia extrapenal". Deze vorm van voorwaardelijke invrijheidstelling houdt in dat de veroordeelde de rest van zijn gevangenisstraf buiten de gevangenismuren mag doorbrengen. Dat houdt echter tevens in dat de autoriteiten Ariel nog steeds op elk moment kunnen arresteren en hem opnieuw naar de gevangenis kunnen sturen om er de rest van zijn straf uit te zitten.

Hij was veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar wegens "minachting" ("desacato") omdat hij zogezegd twee boswachters had beledigd. De "desacato"-bepaling (artikel 144.1 van het Cubaanse strafwetboek) is in strijd met de internationale wetgeving. Zij houdt een ontoelaatbare beperking in van het recht op vrije meningsuiting. Volgens het internationaal recht moeten ambtenaren immers meer kritiek kunnen tolereren dan gewone individuen. Het gebruik van wetten tegen "smaad" met het doel legitieme kritiek op de regering of op regeringsambtenaren te bemoeilijken, druist in tegen het recht op vrijheid van meningsuiting. (UA 109/18 - Milieuactivist gevangengezet – 11/6/2018)

hier niet op duwen