Colombia stelt abortus niet langer strafbaar in eerste 24 weken

Colombia stelt abortus niet langer strafbaar in eerste 24 weken

Goed nieuws

De uitspraak van het Colombiaanse Constitutionele Hof om abortus tijdens de eerste 24 weken van een zwangerschap te decriminaliseren, is een grote overwinning voor de mensenrechten, aldus Amnesty International.

"Wij vieren deze uitspraak als een historische overwinning voor de vrouwenbeweging in Colombia die al tientallen jaren strijdt voor de erkenning van hun rechten. Vrouwen, meisjes en mensen die in staat zijn om kinderen te baren, zijn de enigen die over hun lichaam mogen beslissen. In plaats van hen te straffen, zullen de Colombiaanse autoriteiten nu hun autonomie over hun lichaam en hun levensplannen moeten erkennen," aldus Erika Guevara-Rosas, directeur Noord- en Zuid-Amerika bij Amnesty International.

"Na de legalisering van abortus in Argentinië vorig jaar en de recente decriminalisering in Mexico, is deze uitspraak opnieuw een voorbeeld van het onstuitbare momentum van het groene tij in Latijns-Amerika. We zullen niet stoppen met strijden totdat de seksuele en reproductieve rechten van iedereen die in staat is om kinderen te baren op het hele continent worden erkend, zonder uitzondering."

Het Grondwettelijk Hof keurde, met vijf stemmen voor en vier stemmen tegen, op maandag 21 februari 2022 de beslissing goed om abortus tijdens de eerste 24 weken van de zwangerschap uit het strafrecht te halen. Na 24 weken blijft legale abortus alleen toegestaan wanneer het leven of de gezondheid van de zwangere persoon in gevaar is, wanneer er sprake is van levensbedreigende misvormingen van de foetus of wanneer de zwangerschap het gevolg is van verkrachting, incest of niet-vrijwillige kunstmatige inseminatie.

"Hoewel het decriminaliseren van abortus in de eerste 24 weken een belangrijke stap voorwaarts is voor de abortusrechten in Colombia en voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, zou niemand ooit gecriminaliseerd mogen worden voor de toegang tot een abortus. Het is van vitaal belang dat we blijven aandringen op volledige toegang tot veilige en legale abortus in alle omstandigheden in Colombia en daarbuiten," voegde Erika Guevara-Rosas eraan toe.

Achtergrond

Ondanks het feit dat abortus een fundamenteel recht is dat door het Grondwettelijk Hof is vastgelegd in Decreet C-355 van 2006, is de toegang tot abortus op dit moment ongelijk en beperkt in Colombia. Er wordt geschat dat er momenteel 400.400 abortussen per jaar worden uitgevoerd in Colombia. Minder dan 10% van deze procedures worden legaal uitgevoerd, met een hoge concentratie in de grootste steden.

Legale abortus is uiteraard veel veiliger. Maar de kost van de nazorg voor onvoltooide of incomplete clandestiene abortussen is in Colombia bovendien ook hoger dan wanneer de abortus wordt uitgevoerd in instellingen van een vooraanstaand niveau, met gebruikmaking van de technieken die door de Wereldgezondheidsorganisatie worden aanbevolen.

De strafbaarstelling van abortus vergroot de ongelijkheid tussen vrouwen. De overgrote meerderheid van degenen die in Colombia voor een clandestiene abortus worden aangegeven, wonen op het platteland en bijna een derde van hen zijn slachtoffers van huiselijk geweld, seksueel geweld of lichamelijk letsel. In plaats van een kader met meer waarborgen voor de mensenrechten, heeft dus een kader van vervolging van de meest kwetsbare vrouwen de overhand gekregen.

Bovendien heeft de strafbaarstelling van abortus bij zorgverleners angst en stigmatisering teweeggebracht, waardoor zij de dienstverlening in verband met zwangerschapsafbreking mijden uit vrees voor de sociale en juridische gevolgen waarmee zij geconfronteerd kunnen worden.

10
15
25