Chinese mijnindustrie mee verantwoordelijk voor misbruiken in de DRC

Chinese mijnindustrie mee verantwoordelijk voor misbruiken in de DRC

Persbericht

Chinese mijnbedrijven die actief zijn in de Democratische Republiek Congo (DRC) moeten meer inspanningen leveren om te voorkomen dat hun activiteiten leiden tot mensenrechtenschendingen. Dit zegt Amnesty International in een nieuw rapport.

De Democratische Republiek Congo is een van de meest grondstofrijke landen ter wereld, en Chinese bedrijven spelen er een steeds grotere rol in de 'extractieve industrie'. Het nieuwe Amnesty-rapport Profits and Loss: Mining and human rights in Katanga onderzoekt de gevolgen van de mijnbouwactiviteiten het zuidoosten van de DRC. Het beschrijft een aantal ernstige schendingen van de mensenrechten waarbij plaatselijke en Chinese bedrijven betrokken zijn. Het betreft ondermeer gedwongen huisuitzettingen, uitbuiting en gevaarlijke werkomstandigheden.

Uitbuiting van mijnwerkers

China importeert veel koper en kobalt uit de DRC, waarvan veel gewonnen wordt door kleine lokale mijnbedrijfjes. De mijnwerkers werken veelal onder zeer gevaarlijke omstandigheden, in een situatie die neerkomt op uitbuiting. Ze werken vaak met hun blote handen, zonder beschermende kleding in slecht geventileerde mijnschachten waar de temperatuur tot extreme hoogtes kan oplopen. Ze verdienen nauwelijks geld aan hun grondstoffen en hebben te maken met systematische uitbuiting. Tientallen mijnwerkers per jaar sterven of raken ernstig gewond. Deze uitbuiting vindt, zo beschrijft het rapport, vaak plaats onder toeziend oog van de politie.

Volgens de VN-Richtlijnen inzake Bedrijven en Mensenrechten hebben bedrijven de verantwoordelijkheid om de mensenrechten te respecteren. Ook de overheden van landen waar een bedrijf gevestigd is, hebben de verantwoordelijkheid om erop toe te zien dat 'hun' bedrijven geen mensenrechten schenden in de landen waar ze actief zijn.

Lees het volledige persbericht 'Chinese mining industry contributes to abuses in Democratic Republic of the Congo' (Engelstalig)

hier niet op duwen