China: Bu Dongwei vrij

China: Bu Dongwei vrij

Goed nieuws

Bu Dongwei werd op 18 juli vrijgelaten, vier maanden voor het einde van zijn straf in een kamp voor 'heropvoeding door arbeid'. Volgens Bu Dongwei heeft de internationale aandacht voor hem ervoor gezorgd dat hem tijdens zijn opsluiting niets erg is overkomen.

Bu Dongwei is een Falun Gongbeoefenaar en werd veroordeeld tot twee en een half jaar 'heropvoeding door arbeid' vanwege zijn geloofsovertuiging. In augustus 2000 kreeg hij al een zelfde straf voor tien maanden.

Tijdens zijn opsluiting is de gezondheid van Bu Dongwei er aanzienlijk op achteruitgegaan. Dit vooral omdat hij weinig en ongezond eten kreeg en zelf niets mocht kopen.

Brieven uit heel de wereld

Op een bepaald moment lieten Bu Dongwei's bewakers hem brieven zien uit de hele wereld. Ze vroegen hem of hij de mensen kende die ze gestuurd hadden. Bu Dongwei mocht de brieven niet zelf houden, maar zo wist hij wel dat er mensen waren die zich om hem bekommerden.

Bu Dongwei liet weten alle activisten erg dankbaar te zijn voor hun inzet, voor hem in het bijzonder en voor alle mensenrechten in China in het algemeen.

Tienduizenden Falun Gong beoefenaars zitten in China gevangen sinds in 1999 de organisatie verboden werd. Ze worden opgepakt en krijgen geen beschuldiging te horen, geen proces of wat dan ook. Sommigen zitten zelfs in psychiatrische instellingen.

hier niet op duwen