Britse uitzetting van asielzoekers naar Rwanda is beschamend

Britse uitzetting van asielzoekers naar Rwanda is beschamend

Actueel

Het Verenigd Koninkrijk mag volgens de rechter asielzoekers naar Rwanda overbrengen. Amnesty International is van mening dat het onverantwoord is om mensen die asiel zoeken uit te zetten naar een land waar de mensenrechtensituatie veel te wensen overlaat.

Update: dankzij een tussenkomst van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens op 14 juni 2022, kon de eerste geplande vlucht niet doorgaan.

Het Hof oordeelde dat een dringende voorlopige maatregel nodig was om de rechten van getroffen asielzoekers te vrijwaren. Het (Britse) High Court for England and Wales moet de zaak verder ten gronde behandelen.

***

Waarschijnlijk vertrekt op 15 juni 2022 de eerste vlucht naar Rwanda, waar de asielzoekers hun procedure moeten afwachten. Rwanda heeft zelf problemen met het opvangen van asielzoekers en het naleven van mensenrechten. Eerder sloot Israël een overeenkomst om vluchtelingen en asielzoekers tegen betaling naar Rwanda uit te zetten. Inmiddels is Israël hiermee gestopt.

"Het uitwijzen van asielzoekers naar Rwanda - een land met zijn eigen problemen op het gebied van asiel en mensenrechten - is onverantwoordelijk, hardvochtig en een ramp in de maak", reageert Sacha Deshmukh, directeur van Amnesty International UK.

Verantwoordelijkheden niet nagekomen

Met het omstreden Rwanda-beleid hopen de Britten het aantal migranten dat via het Kanaal tussen Frankrijk en Engeland Groot-Brittannië bereikt in te dammen en illegale mensenhandel tegen te gaan. Het Verenigd Koninkrijk houdt zich met de overeenkomst met Rwanda niet aan het VN-Vluchtelingenverdrag. Amnesty International roept de Britse regering op het plan te heroverwegen.

"De regering van het Verenigd Koninkrijk staat zo ver van de realiteit af en ontbeert zo veel menselijkheid dat zij niet alleen het asielstelsel maar ook het leven van mensen verwoest. Wij dringen er bij de regering op aan dit rampzalige plan te heroverwegen", aldus Sacha Deshmukh.

hier niet op duwen