Bosnië en Herzegovina: mensen op de vlucht leven in de kou

Bosnië en Herzegovina: mensen op de vlucht leven in de kou

Actueel

Na de brand in het Bosnische kamp Lipa moeten zo’n 1.500 vluchtelingen, asielzoekers en migranten in deze ijskoude temperaturen onder de blote hemel slapen. Gezinnen met kinderen, mannen, vrouwen en alleenreizende minderjarigen moeten door de vrieskou hun toevlucht zoeken in parken, verlaten huizen, fabrieken en bossen dicht bij de grens van Kroatië. 

De lokale autoriteiten weigerden na de brand het nabijgelegen opvangcentrum in Bihac te heropenen. Honderden mensen moesten daardoor noodgedwongen terugkeren naar het afgebrande kamp. Ze vreesden dat ze het op een andere plaats nog slechter zouden hebben. Volgens Amnesty EU-directeur Eve Geddie zijn er ‘voldoende onderkomens om de meeste mensen die nu buiten moeten slapen te huisvesten maar ontbreekt het aan politieke wil om daarvoor te zorgen.’

Een vermijdbare humanitaire crisis

In Bosnië en Herzegovina verblijven ongeveer 8.500 migranten, asielzoekers en vluchtelingen. Ruim 7 op 10 personen zijn ondergebracht in opvangcentra van de VN. De afgelopen drie jaar ontving het land ook meer dan 88 miljoen euro aan Europese steun om asielzoekers, migranten en vluchtelingen beter op te vangen. Desondanks zijn de autoriteiten er niet in geslaagd om extra geschikte accommodatie te voorzien en worden bestaande faciliteiten ondermaats beheerd.

Migrants queuing in front of the tend of the Red Cross, waiting for the distribution of the breakfast, inside the Lipa Temporary Reception Centre. Lipa, Bosnia and Herzegovina, 2021-01-31. Photograph by Matteo Placucci / Hans Lucas. Des migrants font la queue devant le tendre de la Croix-Rouge, attendant la distribution du petit-dejeuner, a l interieur du centre d accueil temporaire de Lipa. Lipa, Bosnie-Herzegovine, 2021-01-31. Photographie de Matteo Placucci / Hans Lucas. Matteo Placucci / Hans Lucas / Ha

De huidige humanitaire crisis in Bosnië en Herzegovina is een gevolg van het restrictieve EU-migratiebeleid, dat ervoor zorgt dat duizenden mensen vastzitten aan de buitengrenzen van de Europese Unie. Naast de korte-termijn-oplossingen moet de EU proberen streven naar duurzame oplossingen.

Zolang er geen veilige en legale routes zijn om asiel aan te vragen, zullen de rechten van migranten, asielzoekers en vluchtelingen geschonden worden. Het is betreurenswaardig dat het EU-migratiepact deze ambitie ontbeert en opnieuw kiest voor een strategie die mensen insluit zowel binnen als buiten de grenzen van de EU. Een strategie die ongetwijfeld zal leiden tot meer schendingen van mensenrechten.

Lees hier de verklaring van Amnesty International, Jesuit Refugee Service Europa, Médecins du monde Belgique en Refugee Rights Europe.  

Afghan migrant living inside an abandoned house close to the Una river, inside the municipality of Bihac. Bihac, Bosnia and Herzegovina, 2021-01-27. Photograph by Matteo Placucci / Hans Lucas. Migrant afghan vivant dans une maison abandonnee pres de la riviere Una, dans la municipalite de Bihac. Bihac, Bosnie-Herzegovine, 2021-01-27. Photographie de Matteo Placucci / Hans Lucas. Matteo Placucci / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Achtergrond

De huidige impasse en de humanitaire crisis moeten voor de ministerraad van Bosnië en Herzegovina een gelegenheid zijn om de volledige verantwoordelijkheid voor opvang- en huisvestingsfaciliteiten op zich te nemen. De overheid moet ook een strategie ontwikkelen, in overleg met de lokale autoriteiten, om adequate huisvesting en bescherming te bieden aan mensen in nood. Een efficiënte procedure om asiel aan te vragen en adequate opvang- en huisvestingssteun voor vluchtelingen, migranten en asielzoekers zijn immers een onderdeel van de EU-regelgeving die Bosnië en Herzegovina als aspirant-lidstaat moet naleven.  


Wil je helpen?  

Net als bij veel andere non-profitorganisaties, liggen onze grootste fondsenwervingsacties momenteel stil door de coronapandemie. Amnesty Vlaanderen hangt af van de vrijgevigheid van onze supporters om onze strijd voor de mensenrechten onverminderd voort te zetten. Jouw hulp is nodig om onze dagelijkse werking te verzekeren en overheden wereldwijd op te roepen om kwetsbare mensen te beschermen. Dankzij jouw bijdrage, hoe groot of klein ook, kunnen we ons blijven inzetten voor een wereld met gelijke rechten voor iedereen.