België: grote stap vooruit voor slachtoffers van seksueel geweld

België: grote stap vooruit voor slachtoffers van seksueel geweld

Goed nieuws

Amnesty International reageert opgetogen over de opening van drie zorgcentra voor slachtoffers van seksueel geweld. De Centra in Brussel, Gent en Luik werden op 9 november ingehuldigd en voorgesteld door onder meer de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir.  

Deze pilootprojecten, geïnspireerd op centra in het Verenigd Koninkrijk en in Nederland, kunnen een grote meerwaarde betekenen voor de rechten van slachtoffers. Bedoeling is in te zetten op een waardige en respectvolle opvang, met aangepaste zorg. De vraag stond centraal in Amnesty’s campagne rond seksueel geweld uit 2014.

Slachtoffers kunnen in de centra terecht bij een multidisciplinair en gespecialiseerd team om zo te zorgen dat de dringende medische en psychologische bijstand kan worden geboden, maar ook dat bewijsmateriaal wordt verzameld en dat een klacht direct bij het Centrum kan worden ingediend.

België zet zo een belangrijke stap in de verwezenlijking van de voorschriften van de Conventie van Istanbul, sinds 2016 bindend voor België. Daarin staat dat: “De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn voor het in voldoende aantallen opzetten van passende, gemakkelijk bereikbare centra voor medisch en forensisch onderzoek, traumaverwerking en advisering van slachtoffers van verkrachting of seksueel geweld waar slachtoffers naar verwezen kunnen worden.” (artikel 25)

Nu is het zaak te zorgen dat de Centra voldoende middelen krijgen om hun belangrijke taak te kunnen uitoefenen, ook in komende jaren. En om spoedig het doel te bereiken om in elke provincie dergelijke Centra op te zetten.