Argentinië: overheid moet zorgen voor gerechtigheid in zaak Santiago Maldonado

Argentinië: overheid moet zorgen voor gerechtigheid in zaak Santiago Maldonado

Persbericht
Auteur: 

Het lichaam van Santiago Maldonado is teruggevonden in een rivier van de staat Chubut in Argentinië. Dit is een tragische dag voor de mensenrechten in Argentinië, zegt Amnesty International.

De mensenrechtenverdediger Santiago Maldonado verdween op 1 augustus 2017 toen het leger binnenviel bij een Mapuche-gemeenschap. Vermoedelijk werd Santiago onder dwang weggevoerd.

“Tijdens deze tragische momenten staan wij hand in hand met de familie van Santiago. We zullen niet rusten voor recht is geschied en alle verantwoordelijken voor deze moord voor de rechtbank zijn gebracht”, zei Mariela Belski van Amnesty International Argentinië.

“De overheid moet nu het al het mogelijke doen en een volledig en onpartijdig onderzoek voeren naar de verantwoordelijken voor de verdwijning van Santiago en voor zijn dood. Ze moet onderzoeken wie het bevel hiertoe gaf, wie van deze feiten op de hoogte was en wie naliet om in actie te treden.“

“Indien de regering er niet in slaagt klaarheid te scheppen, recht te laten geschieden en de schade te herstellen, dan maakt ze daarmee duidelijk hoe hoog ze mensenrechten op de agenda zet”, aldus Mariela Belski.