Amnesty's Memorandum

Amnesty's Memorandum

Uit de beweging

Amnesty International stelde een Memorandum op voor alle politieke partijen die op 10 juni 2007 naar de Belgische kiezer gaan.

Het memorandum bevat aanbevelingen die zowel betrekking hebben op de creatie en verfijning van mensenrechtenstandaarden als op de implementering ervan.

De aanbevelingen hebben betrekking op mensenrechtenverdragen, controle op wapens, strijd tegen het terrorisme, buitenlands beleid, asiel en migratie, partnergeweld, mensenrechtenactivisten, gevangeniswezen, bedrijfsleven, economische, sociale en culturele rechten.

We vragen aan de politieke partijen om deze aanbevelingen ter harte te nemen in hun politieke programma's en in het regeerakkoord. We hopen dat de federale overheid van deze aanbevelingen de komende 4 jaar werk zal maken.

Download het volledige memorandum application/pdf icon